Tapahtumien järjestäminen korona-aikana

Yleisötilaisuuksien järjestäminen
huhtikuussa 2021

 

Tältä sivulta löydät tietoa koronaviruksen vaikutuksista tapahtumien järjestämiseen. Ajankohtaisimmat ja uusimmat tapahtumajrjestäjien ohjeistukset löytyvät Aluehallintoviraston sivuilta, mutta  lisätietoa voit kysyä myös Kangasalan kaupungin tapahtumakoordinaattorilta Isabella Rossilta. Huomioithan että ohjeistuksissa korostetaan tapahtumajärjestäjän omaa toimintaa ja vastuuta tartuntojen ehkäisemiseksi. 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto jatkaa yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten osallistujamäärän rajoittamista alueellaan huhtikuussa. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella osallistujamäärä rajoitetaan kuuteen henkilöön.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt 26.3.2021 tartuntatautilain pykälän 58 mukaisen päätöksen yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten kieltämisestä alueellaan. Päätös kokoontumisrajoituksista on voimassa 1.4.–30.4.2021.

Kangasalan kaupungin ohje yhä voimassa olevista rajoituksista löytyy kaupungin verkkosivuilta.

COVID-19-epidemian hillitseminen vaatii nyt lisätoimia fyysisten kontaktien vähentämiseksi

Suomessa on todettu viime viikkojen aikana yhä enemmän koronavirustartuntoja, laajoja tartuntaryvästymiä ja joukkoaltistumisia, jotka ovat johtaneet jatkotartuntoihin. Joukkoaltistumisten ja taudin leviämisen riski on erityisen suuri tilanteissa, joissa suuri joukko ihmisiä kokoontuu ja voi päätyä lähikontaktiin keskenään.

Keskeisiä poimintoja ohjeistuksesta:

 1. Yleisötilaisuuteen, yleiseen kokoontumiseen tai julkiseen tilaan ei saa tulla oireisena. Koronavirus aiheuttaa hengitystieinfektion, jonka oireita voivat olla mm. yskä, kurkkukipu, kuume, hengenahdistus, lihaskivut, vatsaoireet ja päänsärky. Mihinkään yleisötilaisuuteen, yleiseen kokoontumiseen tai julkiseen tilaan, jossa on muita henkilöitä samanaikaisesti paikalla, ei saa tulla, jos on mitään sairastumiseen viittaavia oireita. Tämä koskee myös tapahtumien tai tilaisuuksien järjestäjiä, työntekijöitä, mahdollisia vapaaehtoisia tai muita sidosryhmiä.
 1. Riskiryhmään kuuluvat. Riskiryhmään kuuluvien suositellaan epidemian aikana välttämään lähikontakteja, eikä yleisötilaisuuksiin, yleisiin kokoontumisiin tai julkisissa tiloissa järjestettävään toimintaan osallistumista voida siten myöskään suositella. Jos osallistuminen on välttämätöntä, tulee turvaetäisyyksiä ja hygieniasuosituksia noudattaa.

 

 1. Turvavälit ja turhien fyysisten kontaktien välttäminen. Koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana, ja tartuntojen torjumiseksi tarpeettomia fyysisiä kontakteja tulee välttää. Tapahtumien ja tilaisuuksien järjestäjät ovat velvoitettuja vastaamaan siitä, että tapahtumissa ja yleisötilaisuuksissa pystytään noudattamaan riittäviä turvavälejä.
 • Tapahtumien ja tilaisuuksien henkilömäärä on rajattava niin, että henkilöiden välille jää aina vähintään 1-2 m turvaväli.
 • Tilanteissa, joissa saattaa syntyä jonoja ihmisiä muistutetaan turvavälien pitämisestä, tilanteesta riippuen joko opastein tai henkilökunnan avulla. Lisäksi jonoihin on puututtava saapumis- ja jakautumisjärjestelyin.
 • Pisaratartunnan riski on herkästi tavanomaista suurempi esimerkiksi yhteislaulu- ja ryhmäliikuntatilanteissa, joten näissä ja vastaavissa tilanteissa turvavälien merkitystä on korostettava.
 • Turvavälejä tulee mahdollisuuksien mukaan joko rajata elementein tai selkeästi näkyvin opastein tai merkein.

 

 1. Osallistujatietojen kerääminen. Tartuntaketjujen selvitystyö kuuluu kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavalle lääkärille. Jos tilaisuudessa todetaan koronavirustartunta, selvitetään, onko tapahtunut altistumista, ja altistuneet pitää jäljittää ja asettaa tartuntatautilain mukaisesti karanteeniin 14 vuorokaudeksi. Tartunnanjäljityksen helpottamiseksi tapahtumajärjestäjien tulisi mahdollisuuksien mukaan ja lainsäädännön edellytyksin kerätä tapahtumaan osallistuvien osallistujatiedot.

 

 1. Hyvä käsi- ja yskimishygienia. Koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana ja oikein toteutettu yskimis- ja käsihygienia estää tartuntoja. Oikeisiin käytäntöihin ohjaavaa tiedotusmateriaalia on oltava nähtävissä työntekijöille ja vierailijoille tietoisuuden lisäämiseksi.
 • Tultaessa sisätilaan tai rajattuun ulkotilaan käytetään käsihuuhdetta. Kaikissa tapahtumissa ja tilaisuuksissa käsihuuhdetta tulee olla helposti saatavilla.
 • Kaikissa tapahtumissa ja tilaisuuksissa on huolehdittava hyvästä käsihygieniasta esim. kädet on aina pestävä ennen tapahtumaan tai tilaisuuteen osallistumista.
 • Henkilökunnalla on puolestaan oltava käytössään käsienpesumahdollisuus tai vähintään käsihuuhdetta. Kädet kuivataan aina kertakäyttöisiin paperisiin käsipyyhkeisiin.
 • Aivastamisen tai yskimisen yhteydessä suun eteen laitetaan kertakäyttönenäliina, joka heitetään heti käytön jälkeen pois. Jos nenäliinaa ei ole saatavilla, suojataan suu kyynärtaipeella. Kädet pestään tämän jälkeen.

 

 1. Siivous. Koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana, kun sairastunut yskii tai aivastaa. On mahdollista, että virus tarttuu myös kosketuksen kautta. Koronavirukset eivät säilyy pitkiä aikoja ilmassa tai pinnoilla. Tapahtumien ja tilaisuuksien järjestäjät vastaavat siitä, että kaikki tapahtumatilat siivotaan asianmukaisesti ennen ja jälkeen tapahtumia ja tilaisuuksia.
 2. Jos tilaisuus on anniskelualueella, järjestäjän täytyy noudattaa myös ravintolatoimintaa koskevia velvollisuuksia mm. jokaisen asiakkaan istumapaikasta pöydän tai vastaavan tason ääressä. Lisää ravintolatoimintaa koskevista velvollisuuksista löydät täältä.
 3. Yleisötilaisuuksissa ja yleisissä kokouksisa voidaan suositella käytettävän kasvomaskia. Maskia voi muutenkin halutessaan.

Aluehallintovirastot korostavat jokaisen toimijan ja kansalaisen omaa vastuuta noudattaa viranomaisten määräyksiä, ohjeita ja suosituksia omassa toiminnassaan ja siten omalta osaltaan ehkäistä koronaviruksen leviämistä.

Aluehallintovirasto julkaisee määräyksiinsä liittyviä tulkintoja verkkosivuillansa usein kysytyissä kysymyksissä. Tulkinnat voivat tukea tapahtumajärjestäjän päätöksentekoa. Aluehallintovirastot eivät myönnä määräystensä osalta poikkeuslupia tai käsittele tapahtumajärjestäjien suunnitelmia tapahtuman järjestämisestä.

Lisätietoja koronaviruksen torjumisesta yleisötapahtumissa ja siihen vaadittavista toimenpiteistä voi tiedustella Aluehallintovirastolta:

Puhelin 0295 016 666 ma–pe klo 8–11 ja 12–16, sähköposti: koronainfo@avi.fi

Lisäksi kannattaa tutustua Aluehallintoviraston usein kysytyt kysymykset kohtaan:

http://www.avi.fi/web/avi/usein-kysytyt-kysymykset

Lisätietoa koronaviruksesta:

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19