Tapahtumien järjestäminen korona-aikana

Yleisötilaisuuksien järjestäminen
Syyskuussa 2020

 

Tältä sivulta löydät tietoa koronaviruksen vaikutuksista tapahtumien järjestämiseen. Ajankohtaisimmat ja uusimmat ohjeistukset löytyvät Aluehallintoviraston sivuilta, mutta tarvittaessa lisätietoa voit kysyä myös kaupungin tapahtumakoordinaattorilta. Huomioithan että ohjeistuksissa korostetaan tapahtumajärjestäjän omaa toimintaa ja vastuuta tartuntojen ehkäisemiseksi. 

 

Aluehallintovirastot ovat maanantaina 24.8. tehneet  tartuntatautilain mukaiset päätökset, joilla kielletään kaikki yli 500 hengen sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset 1.–30.9.2020 välisenä aikana.

Yli 500 hengen tilaisuuksia voidaan kuitenkin edelleen järjestää sisätiloissa sekä alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa, sillä edellytyksellä, että niiden turvallisuus voidaan varmistaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön 14.5.2020 antaman koronavirustartuntojen ehkäisemisohjeen mukaisesti. Kaikkien tapahtumajärjestäjien on syytä lukea ohjeistus huolellisesti. Rajoitusten kiristäminen on välttämätöntä, koska Suomen epidemiologinen tilanne on muuttunut epäsuotuisaan suuntaan ja todetut COVID-19-tapaukset ovat lisääntyneet elokuun aikana.

Aluehallintovirastojen 24.8.2020 antamat määräykset ovat voimassa 1.9.2020–30.9.2020 ja ne on annettu tiedoksi yleistiedoksiantona. Tartuntatautilaki mahdollistaa määräysten antamisen korkeintaan yhdeksi kuukaudeksi kerrallaan.

Jos epidemiologinen tilanne Suomessa muuttuu merkittävästi huonompaan suuntaan, aluehallintovirastot voivat joutua muuttamaan syyskuuta koskevia rajoituspäätöksiään. Aluehallintovirastot korostavat jokaisen toimijan ja kansalaisen omaa vastuuta noudattaa viranomaisten määräyksiä, ohjeita ja suosituksia omassa toiminnassaan ja siten omalta osaltaan ehkäistä koronaviruksen leviämistä.

 

Keskeisiä poimintoja ohjeistuksesta:

 

 1. Yleisötilaisuuteen, yleiseen kokoontumiseen tai julkiseen tilaan ei saa tulla oireisena. Koronavirus aiheuttaa hengitystieinfektion, jonka oireita voivat olla mm. yskä, kurkkukipu, kuume, hengenahdistus, lihaskivut, vatsaoireet ja päänsärky (https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19). Mihinkään yleisötilaisuuteen, yleiseen kokoontumiseen tai julkiseen tilaan, jossa on muita henkilöitä samanaikaisesti paikalla, ei saa tulla, jos on mitään sairastumiseen viittaavia oireita. Tämä koskee myös tapahtumien tai tilaisuuksien järjestäjiä, työntekijöitä, mahdollisia vapaaehtoisia tai muita sidosryhmiä.

 

 1. Riskiryhmään kuuluvat. Riskiryhmään kuuluvien suositellaan epidemian aikana välttämään lähikontakteja, eikä yleisötilaisuuksiin, yleisiin kokoontumisiin tai julkisissa tiloissa järjestettävään toimintaan osallistumista voida siten myöskään suositella. Jos osallistuminen on välttämätöntä, tulee turvaetäisyyksiä ja hygieniasuosituksia noudattaa.

 

 1. Turvavälit ja turhien fyysisten kontaktien välttäminen. Koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana, ja tartuntojen torjumiseksi tarpeettomia fyysisiä kontakteja tulee välttää. Tapahtumien ja tilaisuuksien järjestäjät ovat velvoitettuja vastaamaan siitä, että tapahtumissa ja yleisötilaisuuksissa pystytään noudattamaan riittäviä turvavälejä.
 • Tapahtumien ja tilaisuuksien henkilömäärä on rajattava niin, että henkilöiden välille jää aina vähintään 1-2 m turvaväli.
 • Tilanteissa, joissa saattaa syntyä jonoja ihmisiä muistutetaan turvavälien pitämisestä, tilanteesta riippuen joko opastein tai henkilökunnan avulla. Lisäksi jonoihin on puututtava saapumis- ja jakautumisjärjestelyin.
 • Pisaratartunnan riski on herkästi tavanomaista suurempi esimerkiksi yhteislaulu- ja ryhmäliikuntatilanteissa, joten näissä ja vastaavissa tilanteissa turvavälien merkitystä on korostettava.
 • Turvavälejä tulee mahdollisuuksien mukaan joko rajata elementein tai selkeästi näkyvin opastein tai merkein.

 

 1. Osallistujatietojen kerääminen. Tartuntaketjujen selvitystyö kuuluu kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavalle lääkärille. Jos tilaisuudessa todetaan koronavirustartunta, selvitetään, onko tapahtunut altistumista, ja altistuneet pitää jäljittää ja asettaa tartuntatautilain mukaisesti karanteeniin 14 vuorokaudeksi. Tartunnanjäljityksen helpottamiseksi tapahtumajärjestäjien tulisi mahdollisuuksien mukaan ja lainsäädännön edellytyksin kerätä tapahtumaan osallistuvien osallistujatiedot.

 

 1. Hyvä käsi- ja yskimishygienia. Koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana ja oikein toteutettu yskimis- ja käsihygienia estää tartuntoja. Oikeisiin käytäntöihin ohjaavaa tiedotusmateriaalia on oltava nähtävissä työntekijöille ja vierailijoille tietoisuuden lisäämiseksi.
 • Tultaessa sisätilaan tai rajattuun ulkotilaan käytetään käsihuuhdetta. Kaikissa tapahtumissa ja tilaisuuksissa käsihuuhdetta tulee olla helposti saatavilla.
 • Kaikissa tapahtumissa ja tilaisuuksissa on huolehdittava hyvästä käsihygieniasta esim. kädet on aina pestävä ennen tapahtumaan tai tilaisuuteen osallistumista.
 • Henkilökunnalla on puolestaan oltava käytössään käsienpesumahdollisuus tai vähintään käsihuuhdetta. Kädet kuivataan aina kertakäyttöisiin paperisiin käsipyyhkeisiin.
 • Aivastamisen tai yskimisen yhteydessä suun eteen laitetaan kertakäyttönenäliina, joka heitetään heti käytön jälkeen pois. Jos nenäliinaa ei ole saatavilla, suojataan suu kyynärtaipeella. Kädet pestään tämän jälkeen.

 

 1. Siivous. Koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana, kun sairastunut yskii tai aivastaa. On mahdollista, että virus tarttuu myös kosketuksen kautta. Koronavirukset eivät säilyy pitkiä aikoja ilmassa tai pinnoilla. Tapahtumien ja tilaisuuksien järjestäjät vastaavat siitä, että kaikki tapahtumatilat siivotaan asianmukaisesti ennen ja jälkeen tapahtumia ja tilaisuuksia.

 

 1. Jos tilaisuus on anniskelualueella, järjestäjän täytyy noudattaa myös ravintolatoimintaa koskevia velvollisuuksia mm. jokaisen asiakkaan istumapaikasta pöydän tai vastaavan tason ääressä. Lisää ravintolatoimintaa koskevista velvollisuuksista löydät täältä.

 

Yleisö on tarvittaessa jaettava erillisille alueille turvallisuuden varmistamiseksi

Yleisötilaisuudelle tai yleiselle kokoukselle ei aseteta enimmäisosallistujarajaa. Yli 500 henkilön yleisötilaisuuden tai yleisen kokouksen järjestäjän velvollisuutena on huolehtia siitä, että tilaisuus pystytään järjestämään osallistujille turvallisella tavalla. Jotta edellytyksenä oleva THL:n ja OKM:n ohjeen noudattaminen olisi tosiasiassa mahdollista, tapahtumajärjestäjän on tarvittaessa tehtävä esimerkiksi tilaisuutta koskevia eriyttämisjärjestelyjä, joiden avulla yleisö voidaan jakaa erillisiin yleisölle tarkoitettuihin alueisiin.

Jokaiselle erillisalueelle voi olla tarpeen järjestää omat tai käyttöporrastetut kulkureitit, palvelut (kuten mahdolliset tarjoilupalvelut ja saniteettitilat) sekä tapahtumahenkilökunta. Henkilömääriä rajoittamalla ja eri ryhmien sekoittumista välttämällä altistuneiden määrää voidaan vähentää, mikäli henkilöiden joukossa todettaisiin koronavirustartunta.

Aluehallintovirastot korostavat jokaisen toimijan ja kansalaisen omaa vastuuta noudattaa viranomaisten määräyksiä, ohjeita ja suosituksia omassa toiminnassaan ja siten omalta osaltaan ehkäistä koronaviruksen leviämistä.

Aluehallintovirasto julkaisee määräyksiinsä liittyviä tulkintoja verkkosivuillansa usein kysytyissä kysymyksissä. Tulkinnat voivat tukea tapahtumajärjestäjän päätöksentekoa. Aluehallintovirastot eivät myönnä määräystensä osalta poikkeuslupia tai käsittele tapahtumajärjestäjien suunnitelmia tapahtuman järjestämisestä.

Lisätietoja koronaviruksen torjumisesta yleisötapahtumissa ja siihen vaadittavista toimenpiteistä voi tiedustella Aluehallintovirastolta:

Puhelin 0295 016 666 ma–pe klo 8–11 ja 12–16, sähköposti: koronainfo@avi.fi

Lisäksi kannattaa tutustua Aluehallintoviraston usein kysytyt kysymykset kohtaan:

http://www.avi.fi/web/avi/usein-kysytyt-kysymykset