Tapahtumien järjestäminen korona-aikana

Parasta ajankohtaista tietoa koronaviruksen leviämisen estämisestä tapahtumista on tarjolla aluehallintoviraston sivuilla www.avi.fi.  Sivuja kannattaakin seurata aktiivisesti, sillä vaikka koronatilanne tällä hetkellä näyttääkin Pirkanmaalla hyvältä, voi se muuttua nopeasti koska tahansa.

 

Ennen tapahtumaa tapahtumajärjestäjien kannattaa myös olla yhteydessä Kangasalan ylilääkäriin ja tarkistaa häneltä tuleeko hänelle mieleen jotakin erityishuomioita tapahtuman järjestämiseen liittyen.

 

Suositeltavaa on, että kasvomaskien käyttöä toivotaan yleisöltä, lisäksi on tärkeää huolehtia hyvästä hygieniasta ja riittävistä turvaetäisyyksistä. Mikäli tapahtumasta lähtisi tartuntaketju sen selvittämistä helpottaa, jos tapahtumajärjestäjällä on keinot välittää tieto kaikille tapahtumaan osallistuneille henkilöille.

 

AVI: n ohjeistukset tapahtumiin ovat tällä hetkellä seuraavat:

 

Pirkanmaalla tapahtumien osallistujamäärää ei rajoiteta enää ollenkaan. Tapahtumajärjestäjän täytyy kuitenkin näilläkin alueilla ottaa huomioon tapahtumajärjestelyissä tartuntatautilain pykälässä 58 c säädetyt yleiset hygieniavaatimukset. Vaatimuksina on mm. käsienpesumahdollisuus ja osallistujien istumapaikkojen sijoittaminen tarpeeksi väljästi.

 

Minimivaatimukset, joita on noudatettava kaikissa yleisötilaisuuksissa ja yleisissä kokouksissa ilman erillistä viranomaispäätöstä ovat:

  • asiakkailla ja osallistujilla on oltava mahdollisuus käsien puhdistamiseen
  • asiakkaille ja osallistujille annetaan riittävän etäisyyden ylläpitämistä, käsien puhdistamista ja muita vastaavia tartuntojen leviämistä estäviä käytänteitä koskevat toimintaohjeet
  • tilojen ja pintojen puhdistamista tehostetaan sen lisäksi, mitä muualla kyseisen toiminnan osalta puhdistamisesta säädetään
  • asiakkaiden ja osallistujien oleskelu järjestetään sillä tavoin väljästi kuin se kyseisen toiminnan erityispiirteet huomioon ottaen on mahdollista. Mahdolliset asiakaspaikat sijoitetaan riittävän etäälle toisistaan.

Yllä kuvattuja hygieniavaatimuksia on noudatettava niin kauan kuin väliaikainen tartuntatautilain pykälä 58 c on voimassa. Tällä hetkellä pykälä on voimassa 31.12.2021 saakka.

Tapahtumajärjestäjien tulee myös tutustua huolellisesti alapuolelta aukeavaan ohjeeseen ja toimia sen mukaisesti, jolloin kaikki kohdat tulevat huomioiduksi.

Tapahtuman järjestäjä vastaa siitä, miten ohjetta käytännössä sovelletaan tapahtuman järjestelyihin. Järjestäjä vastaa siitä, että tapahtuma järjestetään osallistujille turvallisella tavalla.

Tarvittaessa kunnan tartuntataudeista vastaavalta lääkäriltä voi kysyä neuvoja yleisten ohjeiden paikalliseen soveltamiseen.

Korostamme jokaisen toimijan ja kansalaisen vastuuta noudattaa viranomaisten määräyksiä, ohjeita ja suosituksia toiminnassaan ja siten omalta osaltaan ehkäistä koronaviruksen leviämistä. Jos tautitilanne pahenee nopeasti, kunta voi tehdä paikallisesti tiukempia rajoituksia.

HUOM. Jos tilaisuus on anniskelualueella, järjestäjän täytyy noudattaa myös ravintolatoimintaa koskevia velvollisuuksia, mm. sitä, että jokaisella asiakkaalla täytyy olla istumapaikka pöydän tai vastaavan tason ääressä.  Lisätietoa ravintolatoimintaa koskevista velvollisuuksista on seuraavassa osiossa.