Pienkerhotoiminta

Yläkouluilla järjestetään erilaisi pienkerhoja, joissa nuoriso-ohjaajat toimivat työpareina ohjaajina. Kerhoihin valitaan nuoret erikseen ja heidän kanssaan suunnitellaan toiminta.

Kenelle palvelu on tarkoitettu ja millä ehdoin

Palvelun maksullisuus 

Maksuton