Pienkerhotoiminta

Yläkouluilla järjestetään erilaisi pienkerhoja, joissa nuoriso-ohjaajat toimivat työpareina ohjaajina. Kerhoihin valitaan nuoret erikseen ja heidän kanssaan suunnitellaan toiminta.

Kenelle palvelu on tarkoitettu ja millä ehdoin

Kerhoihin valitaan nuoret erikseen ja heidän kanssaan suunnitellaan toiminta.

Palvelun maksullisuus 

Maksuton