Kulttuuristipendit

Kangasalan kaupungin kulttuuristipendit tulee haettavaksi vuosittain lokakuussa.

Stipendillä tuetaan nuoria, enintään 35-vuotiaita taiteilijoita ja eri taiteenalojen opiskelijoita ja se myönnetään hakemuksesta taiteellisten ansioiden perusteella seuraavin edellytyksin:

-taiteellinen työskentely on tapahtunut Kangasalan kaupungin alueella tai
-teosta tai toiminnasta on erityistä hyötyä Kangasalan kaupungille tai
-saajalla tai toiminnalla, jonka perusteella stipendi myönnetään, on yhteys Kangasalaan.

Vapaamuotoiset hakemukset ansioluetteloineen ja muine liitteineen osoitetaan sivistyslautakunnalle ja toimitetaan kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden toimistoon.

Käyntiosoite: Kuohunharjuntie 9, 36201 Kangasala

Postiosoite: Kangasalan kaupunki, Sivistyslautakunta / Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut, PL 50, 36201 Kangasala