Kulttuuristipendit

Vuoden 2021 kulttuuristipendit haettavissa 6.10.-29.10.2021

 

Kulttuuristipendi jaetaan Kangasalan kaupungin palkinto- ja mitalisäännön perusteella (Kh 27.9.2004 §353). Stipendit myöntävä sivistyslautakunta (palkinto- ja mitalisääntö §4) edellyttää hakijalta näyttöä omalla taiteenalallaan ja opiskelijalta erityistä menestystä ja aktiivisuutta taiteen ammattiopinnoissa.

 

Hakuperusteet

Stipendillä tuetaan nuoria, enintään 35-vuotiaita taiteilijoita ja eri taiteenalojen opiskelijoita ja se myönnetään hakemuksesta taiteellisten ansioiden perusteella seuraavin edellytyksin:

-taiteellinen työskentely on tapahtunut Kangasalan kaupungin alueella tai
-teosta tai toiminnasta on erityistä hyötyä Kangasalan kaupungille tai
-saajalla tai toiminnalla, jonka perusteella stipendi myönnetään, on yhteys Kangasalaan.

Stipendin saajalla tai toiminnalla pitää olla yhteys Kangasalaan, ja sen voi saada vain kerran.

 

Hakeminen

Vuoden 2021 kulttuuristipendit tulee hakea 29.10.2021 klo 15:00 mennessä. Stipendiä voi hakea itselleen tai stipendiesityksiä voivat tehdä myös esim. eri taiteenalojen opettajat opiskelijoilleen.

Sama henkilö voi saada stipendin vain kerran.

Hakemukset ja liitteet toimitetaan ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella: Kulttuuristipendihakemus (suomiviestit.fi)

Tarvittaessa hakulomakkeen voi noutaa hakuaikana myös kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden toimistosta osoitteesta: Kuohunharjuntie 9, 36200 Kangasala.