Kulttuuristipendit

Kulttuuristipendi jaetaan Kangasalan kaupungin palkinto- ja mitalisäännön perusteella (Kh 27.9.2004 §353). Stipendit myöntävä sivistyslautakunta (palkinto- ja mitalisääntö §4) edellyttää hakijalta näyttöä omalla taiteenalallaan ja opiskelijalta erityistä menestystä ja aktiivisuutta taiteen ammattiopinnoissa.

 

Hakuperusteet

Stipendillä tuetaan nuoria, enintään 35-vuotiaita taiteilijoita ja eri taiteenalojen opiskelijoita ja se myönnetään hakemuksesta taiteellisten ansioiden perusteella seuraavin edellytyksin:

-taiteellinen työskentely on tapahtunut Kangasalan kaupungin alueella tai
-teosta tai toiminnasta on erityistä hyötyä Kangasalan kaupungille tai
-saajalla tai toiminnalla, jonka perusteella stipendi myönnetään, on yhteys Kangasalaan.

Stipendin saajalla tai toiminnalla pitää olla yhteys Kangasalaan, ja sen voi saada vain kerran.

 

Hakeminen

Kulttuuristipendien hakuaika on vuosittain lokakuussa. Stipendiä voi hakea itselleen tai stipendiesityksiä voivat tehdä myös esim. eri taiteenalojen opettajat opiskelijoilleen.

Sama henkilö voi saada stipendin vain kerran.

Hakemukset ja liitteet toimitetaan ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella, joka aukeaa tälle sivulle hakuaikana.

Tarvittaessa hakulomakkeen voi noutaa hakuaikana myös kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden toimistosta osoitteesta: Kuohunharjuntie 9, 36200 Kangasala.