Kulttuuristipendit

Nuorille taiteilijoille ja taideopiskelijoille tarkoitettu Kangasalan kaupungin kulttuuristipendi on haettavana vuosittain lokakuussa. Stipendin voi saada vain kerran. Hakuilmoitukset julkaistaan Kangasalan kaupungin verkkosivuilla ja kaupungin ilmoitustaululla.

Stipendi myönnetään hakemuksesta taiteellisten ansioiden perusteella seuraavin edellytyksin:

-taiteellinen työskentely on tapahtunut Kangasalan kaupungin alueella tai
-teosta tai toiminnasta on erityistä hyötyä Kangasalan kaupungille tai
-saajalla tai toiminnalla, jonka perusteella stipendi myönnetään, on yhteys Kangasalaan.

Vapaamuotoiset hakemukset ansioluetteloineen ja muine liitteineen osoitetaan sivistyslautakunnalle ja toimitetaan osoitteella: Kangasalan kaupunki, Sivistyslautakunta / Kulttuuripalvelut, PL 31, 36201 Kangasala.