Kulttuuristipendit

Nuorille taiteilijoille ja taideopiskelijoille tarkoitettu Kangasalan kaupungin kulttuuristipendi on haettavana vuosittain lokakuussa. Hakuilmoitukset julkaistaan Kangasalan kaupungin verkkosivuilla ja kaupungin ilmoitustaululla.

Tänä vuonna stipendien hakuaika on 8.10.2018 – 2.11.2018.

Stipendi myönnetään hakemuksesta taiteellisten ansioiden perusteella seuraavin edellytyksin:

-taiteellinen työskentely on tapahtunut Kangasalan kaupungin alueella tai
-teosta tai toiminnasta on erityistä hyötyä Kangasalan kaupungille tai
-saajalla tai toiminnalla, jonka perusteella stipendi myönnetään, on yhteys Kangasalaan.