Europarlamenttivaalien ulkomainonta

Kaupunginhallitus on päätöksellään 4.3.2019 § 58 määrännyt Kangasalan kaupungin alueella 26.5.2019 toimitettavien europarlamenttivaalien ulkomainonnasta seuraavaa:

  1. Vaalimainostelineet sijoitetaan liitteenä olevien karttojen osoittamiin paikkoihin (14 kpl).
  2. Vaalimainostelineet ovat käytettävissä 8.5.2019 lukien siten, että kukin ehdokkaita asettanut ryhmä saa käyttöönsä yhden vaalimainospaikan, 80 cm x 120 cm, kussakin 14 eri kohteessa. Vaalimainospaikkoja saa harkinnan mukaan soveltuvin osin käyttää kaksipuoleisina.
  3. Kullekin ehdokkaita asettaneelle ryhmälle tulevan julistetilan sijainti, luettuna vasemmalta oikealle, määräytyy samassa järjestyksessä kuin puolueet, valitsijayhdistykset ja yhteislistat ovat Helsingin vaalipiirilautakunnan europarlamenttivaaleja varten laatimassa ehdokaslistojen yhdistelmässä (numerojärjestys).
  4. Yleisenä suosituksena ilmoitetaan, ettei ulkomainontaa Kangasalan kaupungin alueella aloiteta ennen 8.5.2019.
  5. Vaalimainokset tulee poistaa kaupungin alueelta 2.6.2019 mennessä.
  6. Vaalimainosten ja -julisteiden sekä kaikenlaisten ilmoitusten kiinnittäminen valaisinpylväisiin on kaupungin alueella kielletty pysyvästi.
  7. Vaalimainosten ja -julisteiden sijoittaminen ja kiinnittäminen on kielletty kaupungin omistamilla kiinteistöillä koko kaupungin alueella.
  8. Vaalimainostelineiden käytöstä ei peritä maksua.

Karttaliite: vaalimainostelineiden paikat