Maahanmuuttajien sosiaalipalvelut

Sosiaalipalveluilla edistetään ja ylläpidetään yksilön, perheen ja yhteisön toimintakykyä, sosiaalista hyvinvointia, turvallisuutta ja osallisuutta. Oleskeluluvan saaneilla maahanmuuttajilla on oikeus saada asuinkunnastaan samoja sosiaalipalveluja kuin muillakin kunnassa vakituisesti asuvilla. Kangasala ja Pälkäne muodostavat sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueen, jossa Kangasala vastaa myös Pälkäneen sosiaalipalveluista. Sosiaali- ja perhepalvelut sisältävät työikäisten ja lapsiperheiden sosiaalipalvelut (lapsiperheiden sosiaalityö, lastensuojelu, lapsiperheiden kotipalvelu, perhetyö, perheneuvola), kehitysvammahuollon ja vammaispalvelut. Sosiaalipalveluja ovat myös vanhuspalvelut, kuten kotihoito ja laitoshoito.

Sosiaalipalveluiden tarpeen ilmetessä maahanmuuttajia palvelee alkuvaiheessa lapsiperheiden tai työikäisten sosiaalityö riippuen perhetilanteesta. Sosiaalipalveluissa tehdään asiakkaalle palvelutarpeen arviointi ja asiakassuunnitelma sekä otetaan mukaan muita yhteistyötahoja tarpeen mukaan. Lapsiperheiden kotipalvelu, kotihoito ja perhetyö ovat tarvittaessa käytännön apuna. Kehitysvamma-, vammaispalvelut ja vanhuspalvelut vastaavat erityisryhmien palveluprosessista.

Lapset, nuoret ja perheet
Työikäisten sosiaalipalvelut
Ikääntyneiden palvelut
Vammaisten palvelut

 

Lastensuojelu.info -sivusto tarjoaa perustietoa lastensuojelusta ja lapsiperheiden palveluista Suomessa eri kielillä sekä selkosuomeksi. Sivusto on suunnattu erityisesti maahanmuuttajavanhemmille sekä heidän kanssaan työskenteleville ammattilaisille.

Tässä 10 kielellä toteutetussa videossa kerrotaan suomalaisen viranomaisen sekä tulkin roolista ja tehtävistä. Video avaa esimerkiksi työntekijän velvollisuuksia sekä ammattitulkin käytön tärkeyttä. Videon kielet ovat arabia, englanti, venäjä, farsi, dari, thai, somali ja sorani.