Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalveluiden hankkeet

Kangasalan hyvinvointi- ja vapaa-aikapalveluiden toimintaa kehitetään jatkuvasti erilaisten hankkeiden avulla, jotka rahoitetaan pääosin ulkopuolisella hankerahoituksella. Hankkeiden tarkoituksena on edistää palvelualueiden tavoitteiden sekä Kangasalan kaupunkistrategian  toteutumista.

Vapaa-aikapalveluiden kehittämishankkeita on tällä hetkellä kuusi: Kangasalan lapset ja nuoret harrastamaan hanke, koulunuorisotyöntekijä-hanke, Kulttuurihyvinvoinnin palveluohjaus Pirkanmaalla -hanke, seutumuseohanke sekä Kulttuuripääkaupunkihanke.

Vasemmalta löydät hankkeista tarkempaa tietoa.