Muut avustukset

Kangasalan kaupungin hyvinvointilautakunta myöntää avustuksia kunkin vuoden talousarvion käyttösuunnitelmassa päättämällään tavalla. Hyvinvointilautakunta jakaa vuodesta 2023 alkaen avustusta vuosittain hyvinvointia edistävään toimintaan.

Toiminta-avustusta voidaan myöntää yhteisölle, jonka toiminta edistää asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä, kehittää asukkaiden omaa elinpiiriä, vahvistaa yhteisöllisyyttä ja aktivoi kaupunkilaisia. Hakijoina voivat olla esimerkiksi yhdistykset, säätiöt ja kyläyhdistykset. Tästä voi hakea avustusta myös ikäihmisten, lapsiperheiden tai vammaisten toimintaan.

Tarkemmat jakoperusteet löytyvät Liitteet-osiosta nimellä Avustustoiminnan yleiset periaatteet 1.3.2023 alkaen.

Toiminta-avustushakemukset vuodelle 2023 tulee toimittaa liitteineen hyvinvointilautakunnalle 31.3.2023 klo 15 mennessä.

Hakulomake on julkinen hakuaikana 1.3.-31.3.2023 klo 15 saakka. Hakemus tulee toimittaa liitteineen hyvinvointilautakunnalle ensisijaisesti sähköisellä hakulomakkeella, joka löytyy hakuaikana tältä sivulta.