Haja-asutusalueen jätevesienkäsittely

Haja-asutuksen jätevesienkäsittelyyn ja jätevesijärjestelmään liittyvää lisätietoa, ohjeita ja lomakkeita löytyy Haja-asutusalueen jätevedet sivustolta sekä Kokemäenjoen vesistön vesiensuojelu yhdistys ry:ltä.

Lisätietoja jätevesiasetuksesta ja sen vaatimista toimenpiteistä saat ympäristönsuojeluyksiköstä. Rakennus- ja toimenpidelupa-asioihin liittyvää neuvontaa saat rakennusvalvonnasta.