Vuokrausehdot

KANGASALAN KAUPUNGIN VENEPAIKKOJEN VUOKRAUSEHDOT

 

1. Venepaikkojen vuokraussäännöt koskevat kaikkia kaupungin Teknisen keskuksen vuokraamia laituri – ja maapaikkoja sekä toimintaa veneranta-alueella.

 

2. Veneilykausi on 1.5 – 31.10.

 

3. Venepaikat vuokrataan veneilykaudeksi kerrallaan.

    VENEPAIKKOJEN VUOKRAUS VERKKOKAUPASSA VUONNA 2020:

  1. Kangasalalaiset varaajat sekä tiedossa olevat mökkiläiset, joilla on ollut Kangasalan kaupungin venepaikka kaudella 2019, säilyttävät vanhan paikkansa maksamalla venepaikkavarauksen heille sähköpostiin lähetettävän maksulinkin kautta. Maksulinkkien lähettäminen aloitetaan viikolla 16. Maksulinkki on voimassa 14 päivää. Venepaikka vapautuu heti eräpäivän jälkeen verkkokauppaan yleisesti varattavaksi, mikäli maksua ei ole suoritettu.
  2. Kangasalalaiset uudet varaajat, varausaika alkaa 4.5.2020.
  3. Ulkopaikkakuntalaiset, varausaika alkaa 11.5.2020.

 

4. Elinympäristölautakunta hyväksyy venepaikasta perittävän vuokran suuruuden.

 

5. Venepaikka on tarkoitettu yhdelle veneelle ja on henkilökohtainen. Vuokralaisen on oltava veneen haltija tai omistaja. Venepaikan jälleenvuokraus on kielletty.

 

6. Jos vuokralainen ei veneilykauden aikana ole tuonut venettä vuokraamalleen paikalle, voi kaupunki peruuttaa hänen vuokraoikeutensa.

 

7. Veneilykauden aikana on venettä säilytettävä oikein päin käännettynä omalla kohdallaan. Talveksi maapaikalla ollut vene on käännettävä ylösalaisin. Laituripaikalla ollut vene on vietävä pois ranta-alueelta tai säilytettävä kaupungin osoittamassa paikassa

 

8. Teknisellä keskuksella on oikeus määrätä veneitä siirrettäväksi venepaikalla, mikäli veneestä on vaaraa koon tai huonon kunnon vuoksi. Samoin, jos kaupunki tekee venerannalla töitä joiden vuoksi veneitä joudutaan siirtämään, on veneen omistaja velvollinen näin menettelemään. Mikäli veneen omistaja ei kehotuksen saatuaan toteuta siirtoa, siirtää Tekninen keskus sen veneen omistajan laskuun.

 

9. Tekninen keskus ei vastaa veneisiin kohdistuvasta mahdollisesta ilkivallasta eikä veneiden kolmannelle osapuolelle aiheutuvasta vahingosta.