Sähköpotkulaudat

Kangasalan kaupunki on laatinut sähköisiä potkulautoja operoivan yrityksen kanssa yhdessä pelisäännöt hyvään yhteistyöhön kaupungin ja operaattorien välillä.

Ohjeessa on kuvattu yhteistyö kaupungin ja operaattorin välillä, vuokraustoiminnan harjoittamiseen sekä palvelun hallintaan liittyvät asiat ja tietojen luovutus.

Sähköpotkulaudat katsotaan liikenteessä kevyiksi sähköajoneuvoiksi, joiden maksiminopeus saa olla enintään 25 km/h. Ne luetaan polkupyörään rinnastettavaksi kulkuvälineeksi, joiden käytössä on noudatettava polkupyöräilijän liikenne- ja väistämissääntöjä. Sähköpotkulautojen pysäköintiin ei ole erityisiä lainsäädännöllisiä määräyksiä, mutta niitä ei saa pysäköidä niin, että pysäköinnistä voi aiheutua vaaraa tai merkittävää haittaa muille liikkujille.

Kangasalan kaupunki ei esitä rajoituksia sähköpotkulautojen toiminta-alueeseen. Toimintaa suositellaan harjoittavan vain sulan maan aikaan. Toiminnan alkaessa suurin sallittu nopeus kaupungin alueella on 20 km/h.

Kangasalan kaupunki ei ole palvelussa osallinen. Sähköpotkulautoja koskevissa asioissa tulee olla yhteydessä suoraan operaattoriin. Näitä voi olla esimerkiksi palautteet, potkulautojen siirtotarpeet ja muut mahdolliset kysymykset.