Kadut

Katujen suunnittelu

– Katujen suunnittelusta ja rakentamisesta vastaa rakentamisen palvelualue. Suunnitelmat laaditaan itse tai ne tilataan suunnittelutoimistolta, jolloin kaupunki toimii suunnitteluttajana. Suunnitelmat laaditaan hyväksytyn asemakaavan mukaisesti vuorovaikutuksessa alueen asukkaiden kanssa.

 

Nähtävillä olevat suunnitelmat:

Ei tällä hetkellä nähtävillä olevia suunnitelmia.

__________________________________________________________________________________

Nähtävillä olleet suunnitelmat:

KATUSUUNNITELMAEHDOTUS

Kangasalan kaupungin teknisessä keskuksessa (os. Urheilutie 13) ja tällä verkko sivulla on julkisesti nähtävillä ajalla 25.10. – 8.11.2019 maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 §:n mukaisesti seuraava katusuunnitelmaehdotus:

 

TARASTEN KIERTOTALOUSALUE

-Mineraalitie

-Kvartsitie

Suunnitelmat pdf-tiedostoina:

201-16-18_Mineraalitie_ja_Kvartsitie_yleiskartta

202-16-18_Mineraalitie_katujärjestelypiirustus_väli_Tarastentie-pl_560

203-16-18_Mineraalitie_katujärjestelypiirustus_väli_pl_560-Kvartsitie

204-16-18_Kvartsitie_katujärjestelypiirustus_väli_Tarastentie-Mineraalitie

205-16-18_Kvartsitie_katujärjestelypiirustus_väli_Mineraalitie-Kidetie

206-16-18_Kvartsitie_katujärjestelypiirustus_väli_Kidetie-Viisylisentie

301-16-18_Mineraalitie_pituusleikkaus

302-16-18_Kvartsitie_pituusleikkaus

401-16-18_Mineraalitie_tyyppipoikkileikkaukset

402-16-18_Kvartsitie_tyyppipoikkileikkaukset

 

Mahdolliset muistutukset suunnitelmaehdotuksesta tulee jättää nähtävilläoloaikana kirjallisesti tekniselle keskukselle os. PL 50, 36201 Kangasala.

25.10.2019 TEKNINEN KESKUS

 

__________________________________________________________________________________

 

KATUSUUNNITELMAEHDOTUS

Kangasalan kaupungin teknisessä keskuksessa (os. Urheilutie 13) ja tällä verkkosivulla on julkisesti nähtävillä ajalla 12.8. – 26.8.2019 maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 §:n mukaisesti seuraava katusuunnitelmaehdotus:

MOSSIN PUISTOKATU LAMMINRAHKA

Suunnitelmat pdf-tiedostoina:

Mossin_puistokatu_ks_katujärjestelypiirustus_plv_1900-2390

Mossin_puistokatu_ks_katujärjestelypiirustus_plv_2390-2860

Mossin_puistokatu_ks_katujärjestelypiirustus_plv_2860-3380

Mossin_puistokatu_ks_katujärjestelypiirustus_plv_3380-3600

Mossin_puistokatu_ks_pituusleikkaus_väli_Tampereen_raja-pl_2750

Mossin_puistokatu_ks_pituusleikkaus_väli_plv_2750-3620

Mossin_puistokatu_ks_tyyppipoikkileikkaukset_väli_Tampereen_raja-pl_2750

Mossin_puistokatu_ks_tyyppipoikkileikkaukset_väli_plv_2750-3600

Hikipingon silta_ yleispiirustus

 

Mahdolliset muistutukset suunnitelmaehdotuksesta tulee jättää nähtävilläoloaikana kirjallisesti tekniselle keskukselle os. PL 50, 36201 Kangasala.

12.8.2019 TEKNINEN KESKUS

__________________________________________________________________________________

KATUSUUNNITELMAEHDOTUS

Kangasalan kaupungin teknisessä keskuksessa (os. Urheilutie 13) ja kaupungin verkkosivulla on julkisesti nähtävillä ajalla 16.4. – 30.4.2019 maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 §:n mukaisesti seuraava katusuunnitelmaehdotus:

 

EEVANTIEN PERUSKORJAUSSUUNNITELMA

Suunnitelmat pdf-tiedostoina:

Asemapiirustus

Leikkaukset

 

Mahdolliset muistutukset suunnitelmaehdotuksesta tulee jättää nähtävilläoloaikana kirjallisesti tekniselle keskukselle os. PL 50, 36201 Kangasala.

16.4.2019 TEKNINEN KESKUS

__________________________________________________________________________________

KATUSUUNNITELMAEHDOTUS

Kangasalan kaupungin teknisessä keskuksessa (os. Urheilutie 13) ja tällä verkkosivulla on julkisesti nähtävillä ajalla 18.3. – 1.4.2019 maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 §:n mukaisesti seuraava katusuunnitelmaehdotus:

 

MÄKIRINTEENTIEN YHDISTETTY JALANKULKU- JA PYÖRÄILYVÄYLÄ VÄLILLÄ VÄLLINTIE JA LENTOLANTIE SEKÄ VT12 ALIKULUN LIIKENNEJÄRJESTELYT

Suunnitelmat pdf-tiedostoina:

Asemapiirustus

Leikkaukset

 

Mahdolliset muistutukset suunnitelmaehdotuksesta tulee jättää nähtävilläoloaikana kirjallisesti tekniselle keskukselle os. PL 50, 36201 Kangasala.

18.3.2019 TEKNINEN KESKUS

__________________________________________________________________________________

KATUSUUNNITELMAEHDOTUS

Kangasalan kaupungin teknisessä keskuksessa (os. Urheilutie 13) ja tällä verkkosivulla on julkisesti nähtävillä ajalla 18.2. – 4.3.2019 maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 §:n mukaisesti seuraava katusuunnitelmaehdotus:

 

VATIALANTIEN JA HOLVASTINTIEN KIERTOLIITTYMÄ SEKÄ MUUT KATUJÄRJESTELYT

Suunnitelmat pdf-tiedostoina:

Asemapiirustus_Vatialantie_katuviher

Asemapiirustus_Vatialantie_katuviher

Pituusleikkaus_Vatialantie

Pituusleikkaus_Holvastintie_Kotipellontie_Vatialanpiha

Tyyppipoikkileikkaukset_Vatialantie

Tyyppipoikkileikkaukset_Holvastintie

Tyyppipoikkileikkaukset_Kotipellontie

Tyyppipoikkileikkaukset_Vatialanpiha

Asemapiirustus_liikenteenohjaus

Asemapiirustus_liikenteenohjaus

 

Mahdolliset muistutukset suunnitelmaehdotuksesta tulee jättää nähtävilläoloaikana kirjallisesti tekniselle keskukselle os. PL 50, 36201 Kangasala.

18.2.2019 TEKNINEN KESKUS

__________________________________________________________________________________

 

KATUSUUNNITELMAEHDOTUS

Kangasalan kaupungin teknisessä keskuksessa (os. Urheilutie 13) ja tällä verkkosivulla on julkisesti nähtävillä ajalla 4.1. – 18.1.2019 maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 §:n mukaisesti seuraava katusuunnitelmaehdotus:

 

RIKULANKATU 

Suunnitelmat pdf-tiedostoina:

Asemapiirustus

Leikkaukset

 

Mahdolliset muistutukset suunnitelmaehdotuksesta tulee jättää nähtävilläoloaikana kirjallisesti tekniselle keskukselle os. PL 50, 36201 Kangasala.

4.1.2019 TEKNINEN KESKUS

____________________________________________________________________________________

 

HULEVESITULVARISKIEN ALUSTAVAN ARVIOINNIN TARKISTAMINEN, 2 KIERROS

Kunnan vastuulla on hulevesiriskien hallinnan suunnittelu eli kunta tekee alustavan arvioinnin hulevesitulvista aiheutuvista tulvariskeistä ja mahdollisesti nimeää merkittävät hulevesiriskialueet (laki tulvariskien hallinnasta 620/2010 ja sitä täydentävä asetus 659/2010).

Kangasalan kaupungin teknisessä keskuksessa vuonna 2011 tehdyn hulevesitulvariskien alustavan arvion mukaan kaupungin alueella ei tunnistettu sellaisia merkittäviä hulevesitulvariskialueita, joilla olisi tulvariskien hallinnasta annetun lain (620/2010) 8 §:ssä tarkoitettu yleiseltä kannalta katsoen merkittävä tulvariski.

Tulvariskien hallinnasta annetun lain mukaan hulevesiriskien hallintasuunnitelmat tarkistetaan tarpeellisin osin kuuden vuoden välein. Tarkistuksessa ei havaittu edelleenkään Kangasalla alueita, jotka olisi syytä nimetä merkittäväksi hulevesiriskialueiksi. Tarkistuksessa tunnistettiin alueita, joilla hulevesitulvia tapahtuu, mutta niiden merkittävyys on pieni.

Ehdotus hulevesiriskien tarkistetuksi arvioinniksi on julkisesti nähtävillä ajalla 5.12.-21.12.2018 Kangasalan kaupungin teknisessä keskuksessa ( os. Urheilutie 13 ) ja tällä verkkosivulla.

 

Nähtävillä olevat asiakirjat pdf-tiedostoina:

Hulevesitulvariskien alustavan arvioinnin tarkistaminen, 2 kierros

Kysely hulevesitulvista 2018

 

Mahdolliset muistutukset suunnitelmaehdotuksista tulee jättää nähtävilläoloaikana kirjallisesti tekniselle keskukselle os. PL 50, 36201 Kangasala.

5.12.2018 TEKNINEN KESKUS

____________________________________________________________________________________

KATUSUUNNITELMAEHDOTUS

Kangasalan kaupungin teknisessä keskuksessa (os. Urheilutie 13) ja tällä verkkosivulla on julkisesti nähtävillä ajalla 26.11. – 10.12.2018 maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 §:n mukaisesti seuraava katusuunnitelmaehdotus:

HAAKENTIE VÄLILLÄ KUSTAA HOLMIN TIE JA HAAKENPOLKU

Suunnitelmat pdf-tiedostoina:

Asemapiirustus

Pituusleikkaus

 

Mahdolliset muistutukset suunnitelmaehdotuksesta tulee jättää nähtävilläoloaikana kirjallisesti tekniselle keskukselle os. PL 50, 36201 Kangasala.

26.11.2018 TEKNINEN KESKUS

______________________________________________________________________________________

MUUN YLEISEN ALUEEN SUUNNITELMAEHDOTUS

Kangasalan kaupungin teknisessä keskuksessa (os. Urheilutie 13) ja kaupungin verkkosivulla on julkisesti nähtävillä ajalla 5.10.- 19.10.2018 maankäyttö- ja rakennusasetuksen 46 §:n mukaisesti seuraava muun yleisen alueen suunnitelmaehdotus:

TUPATIEN LIITYNTÄPYSÄKÖINTIALUE

Suunnitelmat pdf-tiedostoina:

1-21-18_Suorama_Tupatien liityntäpysäköintialue_asemapiirros

1-21-18_Suorama_Tupatien liityntäpysäköintialue_leikkaukset

Mahdolliset muistutukset suunnitelmaehdotuksesta tulee jättää nähtävilläoloaikana kirjallisesti tekniselle keskukselle os. PL 50, 36201 Kangasala.

5.10.2018 TEKNINEN KESKUS

______________________________________________________________________________________

KATUSUUNNITELMAEHDOTUS

Kangasalan kaupungin teknisessä keskuksessa (os. Urheilutie 13) ja kaupungin verkkosivulla on julkisesti nähtävillä ajalla 28.9.- 12.10.2018 maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 §:n mukaisesti seuraava katusuunnitelmaehdotus:

TARASTENJÄRVEN ASEMAKAAVA-ALUE

-Tarastentie

-Piikiventie

Suunnitelmat pdf-tiedostoina:

KS-0-16-18_Taraste_Yleiskartta

KS-1-16-18_Tarastentie_1_2

KS-2-16-18_Tarastentie_2_2

KS-3-16-18_Tarastentie_PIT_1_2

KS-4-16-18_Tarastentie_PIT_2_2

KS-5-16-18_Piikiventie

KS-6-16-18_Piikiventie_PIT_1

Mahdolliset muistutukset suunnitelmaehdotuksesta tulee jättää nähtävilläoloaikana kirjallisesti tekniselle keskukselle os. PL 50, 36201 Kangasala.

26.9.2018 TEKNINEN KESKUS