Herttualan osayleiskaava, kaava nro 13

Herttualan oikeusvaikutteinen osayleiskaava laaditaan Kirkkojärven itäpuolelle. Alueelle on tarkoitus suunnitella perheasuntoja pääosin pientaloihin ja Lahdentien varteen työpaikkakortteleita. Rakentamisalueet, virkistysalueet ja -reitit sovitetaan yhteen luontoarvojen ja kulttuurimaiseman kanssa. Kaava-alue rajautuu pohjoisessa Lahdentiehen lukuun ottamatta terveyskeskuksen aluetta, joka sisältyy kaava-alueeseen. Osayleiskaava-alue on rajattu karttaan sinisellä.

 

Raportti 5. Ehdotuksen palauteraportti, 2019

Herttualan osayleiskaavaehdotus on nähtävillä 20.8.-18.9.2018
Raportti 4. Ehdotuksen selostus, 2018
Osayleiskaavaehdotus
Kaavamerkinnät ja määräykset

Selvitykset:
Herttualan osayleiskaava-alueen luontovaikutusten arviointi, 2019
Hulevesiselvitys, 2018. Liitteet: hulevesien hallinta, hydrologia, luontoarvot, maapera, eroosioherkkyys, reunaehdot
Luontovaikutusten arviointi, 2017
Liikenne-ennuste, 2017
Meluselvitys, 2017
Natura-arviointi, 2017
Tiivistelmä Kangasalan Kirkkojärven, Kuohunlahden ja Herttualan linnustolaskennoista, 2016-2017
Rakennetun ympäristön ja maiseman inventoinnin täydennys, 2016

Lisätietoja osayleiskaavasta antaa vs. suunnitteluarkkitehti Leena Roppola
p. 044 486 0413, leena.roppola(ät)kangasala.fi.

Raportti 3. Luonnosten palauteraportti

Osayleiskaavaluonnokset olivat nähtävillä 30.5.-28.6.2016
Raportti 2. Luonnoksen selostus, Liite 1, Liite 2, Liite 3.
Luonnosvaihtoehto Ruutunauha
Luonnosvaihtoehto Kyläsolut
Näkymäkuva Ruutunauha
Näkymäkuva Kyläsolut

Nähtävilläoloaikana oli lisäksi karttakysely luonnoksista.

Herttualan osayleiskaavaluonnoksista keskusteltiin 30.5.2016 järjestetyssä yleisötilaisuudessa.

Valmisteluaineisto:
Argeologisen inventoinnin täydennys, 2016
Kirkkojärven Natura arviointi, 2016

Meluselvitysluonnos, 2016
Rakennetun ympäristön ja maiseman inventointi, 2015. Luonnosten vaikutusten arviointi, 2016
Herttualan luontoselvitys ,liitteet, 2016
Hulevesiselvitys nykytila, 2016. Hulevesien vaikutusten arviointi Ruutunauha ja Kyläsolut, 2016
Arkeologinen selvitys, 2013

Osayleiskaavan päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), lähtöaineisto- ja tavoiteraportti sekä rakennemallivaihtoehdot ovat nähtävillä 26.10.–24.11.2015.

Osallistunis- ja arviointisuunnitelma (OAS), 2016.

Raportti 1 Lähtöaineisto ja tavoitteet

Rakennemallivaihtoehto Ruutunauha

Rakennemallivaihtoehto Kyläsolut

 

Kunnan kaavoitus järjesti alueen asukkaille, maanomistajille ja muille asiasta kiinnostuneille keskustelutilaisuuden kaavoituksen lähtökohdista ja tavoitteista tiistaina 27.10.2015  entisessä Herttualan päiväkodissa, os. Herttualantie 140.