Lamminrahkan pohjoisosan asemakaava, 881 selvitykset

Laaditut selvitykset

Geologia:
Lamminrahkan rakennettavuusselvitys osayleiskaavoitusta varten (2014)

Lamminrahkan kaava-alue, kiviainestutkimus (2013)

Ilmasto:
Lamminrahkan pohjoisosan asemakaava, ilmastovaikutusten arviointi 2022

Liikenne:
Lamminrahkan pohjoisosan asemakaava, liikenne-ennuste 2022

Ojala-Lamminrahka liikennetarkastelu (2017)

Lamminrahkan pohjoisosan asemakaava, raitiotietarkastelu 2022
Raportti, Suunnitelmakartta, Tyyppipoikkileikkaus, Pituusleikkaus

Seuturatikka

Yhdyskuntakekniikka:
Lammminrahkan hankesuunnitelma (2017)
Raportti, Liite 1 Lähtötietoanalyysi,
Liite 2 Luonto vaiheet, Liite 3 Ollinojan luonnontilaisuus

Mossin puistokadun katusuunnitelma (2019)
1-7-19_Katujärjestelypiirustus_väli_Tampereen_raja-pl2390,
2-7-19_Mossin Katujärjestelypiirustus_väli_pl2390-2860,
3-7-19_Mossin Katujärjestelypiirustus_väli_pl2860-3380,
4-7-19_Mossin Katujärjestelypiirustus_väli_pl3380-3600,
5-7-19_Pituusleikkaus_väli_Tampereen_raja-pl2750,
6-7-19_Pituusleikkaus_väli_pl2750-3620,
7-7-19_Tyyppipoikkileikkaukset_väli_Tampereen_raja-pl2750,
8-7-19_Tyyppipoikkileikkaukset_väli_pl2750-3600

Lamminrahkan pohjoisosan asemakaava, katujen ja vesihuollon yleissuunnitelma 2022
Alustava_massalaskenta
Alustavat_kustannusarviot
Jkpp_verkko
Kadut yleissuunnitelma
Kadut_tyyppipoikkileikkaukset
Kadut_vesihuolto_pituusleikkaukset_A-B
Kadut_vesihuolto_pituusleikkaukset_C-D
Kadut_vesihuolto_pituusleikkaukset_PK1-PK11
Kadut_vesihuolto_pituusleikkaukset_PK12-PK15
Katuympariston_periaatteet_kartta
Katuympäristön_periaatteet_diat
Massat_kartta
Pohjatutkimuskartta
Pohjatutkimuslomakkeet
Rakennettavuusselvitys_Lamminrahka_kortteli1567
Rakentamisen_vaiheistus
Vesihuollon yleissuunnitelma_kartta
Vesihuollon yleissuunnitelma_korot

Lamminrahkan pohjoisosan asemakaava, hulevesiselvitys 2022
Raportti, Kartta

Melu:
Lamminrahkan pohjoisosan asemakaava, liikennemeluselvitys 2022
Lamminrahkan etelä-ak tie- ja raideliikennemeluselvitys 2018

Luonto ja maisema:
Lamminrahkan uuden asemakaava-alueen säilytettävät maisemaelementit (2021)

Lamminrahkan keski- ja pohjoisosan lepakkoselvitys (2022)

Lamminrahkan lepakkoselvitys (2008)

Lamminrahkan lahokaviosammalselvitys (2022)

Lamminrahkan pohjoinen asemakaava 881, liito-oravaselvitys (2022)

Liito-oravaseuranta Lammminrahka, Kangasala (2021)

Liito-oravaselvitys Lamminrahka, Kangasala (2019)

Lamminrahkan asemakaavan liito-oravaselvitys (2016)

Lamminrahkan liito-oravaesiintymien maastotarkistukset (2014)

Lamminrahkan liito-oravaesiintymien maastotarkistukset (2013)

Vatialan-Lamminrahkan-Ruutanan alueiden luontoarvojen yhteenveto (2012)

Ojala-Lamminrahka, Ympäristö-ja maisemaselvitys, (2008, 2010), liitteet 1-7, liitteet 8-15.

Tampereen ja Kangasalan Ojalan-Lamminrahkan alueen linnustoselvitys (2008)

Ojala-Lamminrahkan maisemaselvitys (2004), Liite 1 Kallioperä, Liite 2 Maaperä, Liite 3 Vinovalovarjostettu korkeusmalli, Liite 4 Rinteiden jyrkkyydet, Liite 5 Valuma-alueet, Liite 6 Ilmasto-olot, Liite 7 Etelä-pohjoisrinteet, Liite 8 Vanhat metsät, Liite 9 Kasvupaikkatyypit, Liite 10 Kasvillisuusalueet, Liite 11 Liito-oravat, Liite 12 Linnusto, Liite 13 Avainbiotoopit, Liite Arvokohteet

Kulttuuriympäristö:
Lamminrahkan osayleiskaava-alueen muinaisjaannosinventointi (2012)

 

Lisätietoja asemakaavasta antaa Lamminrahkan projektipäällikkö Tea Jylhä,
puh. 040 133 6329, tea.jylha(at)kangasala.fi