Lamminrahkan eteläosan asemakaava, 785

Lamminrahkan asemakaava kortteleissa 1500–1533 sekä niihin liittyvillä katu-, viher- ja erityisalueilla (Lamminrahkan eteläosa) oli nähtävillä
13.–21.12.2018 ja 2.–22.1.2019.
785 kaavaselostusehdotus
785 kaavaehdotus
785 havainnekuvaehdotus

Lamminrahkan eteläosan asemakaavan valmisteluaineistosta saatu palaute on käsitelty elinvoimalautakunnassa 22.5.2018.
785 palauteraportti 22.5.2018

Lamminrahkan eteläosan asemakaavan valmisteluaineisto oli nähtävillä 12.2.-13.3.2018
785 kaavaselostus
785 kaavaluonnos
785 havainnekuvaluonnos
785 3D -havainnekuvat
785 rakentamistapaohjeluonnos

Kaupungin kaavoitus järjesti alueen asukkaille, maanomistajille ja muille suunnitelmasta kiinnostuneille esittely- ja keskustelutilaisuuden tiistaina 13.2.2018 klo 17.30. Tilaisuus pidetään Pitkäjärven koululla, Vatialantie 4 A.

Asemakaavan osallistumlis- ja arvioiontisuunnitelma (OAS) oli nähtävillä 3.10.-1.11.2016. Kaava-alueesta on nähtävillä olon jälkeen poistettu uuden Lamminrahkan eritasoliittymän alue, joka sisältyy valtatien eteläpuolen asemakaavaan 627.
785 osallistumis- ja arviointisuunnitelma,päivitetty 23.1.2018.

Laadittuja selvityksiä ja suunnitelmia:

Meluselvitysluonnos 2018:Lamminrahkan eteläosan asemakaavan liikennemeluselvitys, 2018
Lamminrahkan eritasoliittymän tiesuunnitelma, 2018
Lamminrahkan eritasoliittymän rakennussuunnitelma, 2018
Lamminrahkan hankesuunnitelma, 2017
Lamminrahka YS Yleiskartta
Lamminrahkan hankesuunnitelma raportti
Katusuunnitelmat: 2 Rissonkatu, 3 Rissonkatu, 4 Itäinen lenkki, 5 Itäinen lenkki, 6 Itäinen lenkki, 7 Asemakatu, 8 Asemakatu,
9 Rissonkatu-Mossinpuistokatu, 10 Mossinpuistokatu-Itäinen lenkki, 11 Itäinen lenkki Asemakatu, 12 Rissonkatu pituusleikkaus, 13 Rissonkatu pituusleikkaus, 14 Itäinen lenkki pituusleikkaus, 15 Itäinen lenkki pituusleikkaus, 16 Asemakatu pituusleikkaus,
17 Asemakatu pituusleikkaus, 18 Alueellinen pääreitti, 19 Alueellinen pääreitti, 20 Alueellinen pääreitti, 21 Rissonkatu tyyppipoikkileikkaus, 22 Itäinen lenkki tyyppipoikkileikkaus, 23 Asemakatu tyyppipoikkileikkaukset, 24 Alueellinen pääreitti tyyppipoikkileikkaukset.
Luontokohteiden lähtötilanne
Lamminrahkan eteläosan asemakaavan vesihuollon yleissuunnitelma, 2019
Hulevedet: nykytilakartta, yleiskartta, pituusleikkauskuva, tyyppikuva uomien terassointi, korttelikohtainen yleiskartta, pohjatutkimuskartta.
Viheryleissuunnitelma, viheralueiden hoitoluokat.
Lähtötietoanalyysi, vaihe 1, vaihe 2, vaihe 3, vaihe 4, Ollinojan luonnontilaisuus.

Lamminrahkan eteläosan asemakaavan katupiirustus, 2019
Laminrahkan eteläosan asemakaavan hulevesien yleissuunnitelma, 2019

Mossin puistokadun yleissuunnitelma, 2017
Yleissuunnitelma, raportti
Katusuunnitelmat: 2 asemapiirustus, 3 asemapiirustus, 4 asemapiirustus, 5 asemapiirustus, 6 asemapiirustus, 7 pituusleikkaus,
8 pituusleikkaus, 9 pituusleikkaus, 10 pituusleikkaus, 11 pituusleikkaus, 12 tyyppipoikkileikkaukset, 13 tyyppipoikkileikkaukset,
14 rakennetyyppipoikkileikkaukset, 15 detalji linja-autopysäkki, 16 detalji raitiotien liitos, 17 hankeosittelu ja vaiheistuskartta,
18 hv-putkitus, 19 hv-putkitus.
20 Mossinsuonsilta
Rissonkatu: suunnitelmakartta, pituusleikkaus, tyyppipoikkileikkaus, tyyppipiirustus VE 1, tyyppipiirustus VE 2.

Ojala-Lamminrahkan liikennetarkastelu, 2017

Lamminrahkan liito-oravayhteyksien puuston tarkastelu, 2019
Lamminrahkan asemakaavan liito-oravaraportti 2016
Lamminrahkan eteläosan yleissuunnitelmakartta 2016
Lamminrahkan laatukäsikirja 2016
Vatialan – Lamminrahkan – Ruutanan luontoarvojen yhteenveto, 2012

Lisätietoja asemakaavasta antaa Lamminrahkan projektipäällikkö Sanna Karppinen p. 040 133 6329 sanna.karppinen(ät)kangasala.fi