Rekolan kumppanuushaku

Kumppanuushaku on päättynyt

Rekolan alueen kumppanuushaku, etsimme kumppania kehittämään entistä vanhainkodin aluetta

Perustietoa

alt=""
Kohteen sijainti Kangasalla

Kangasalan kaupunki etsii ostajaa ja kehittäjää Pikonlinnaan entiselle Rekolan vanhainkodin alueelle. Nykyisen YS-tontin ja oheisen maa-alueen voi ostaa tai vuokrata suoraan, purkaa nykyiset rakennukset ja rakentaa asemakaavan mukaiset uudet rakennukset. Vaihtoehtoisesti tonttia voidaan kehittää asemakaavaa muuttamalla osayleiskaavan mahdollistamaan suuntaan.

Tontti ja siihen liittyvä maa-alue on pinta-alaltaan noin 3,9 hehtaaria. Tontilla on rakennusoikeutta 11 940 + 300 kerrosneliömetriä kahteen kerrokseen. Tontilla on useita purkukuntoisia rakennuksia. Rakennukset ovat olleet vuosia poissa käytöstä ja kylmänä, joten ne myydään purkukuntoisena. Rakennukset täytyy purkaa.

alt=""
Haettava alue ja lainvoimainen asemakaava

Voimassa olevan asemakaavan YS-merkintä mahdollistaa sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten rakentamisen. Tontilla on rakennusoikeutta 11 940 + 300 kerrosneliömetriä.

Alueella on voimassa valtuuston 12.4.2010 hyväksymä Riun osayleiskaava. Osayleiskaavamerkintä mahdollistaa alueen kehittämisen julkisille ja yksityisille hoiva-, hyvinvointi-, matkailu- ja virkistyspalveluille sekä asumiselle.

alt=""

Ote Rekolan alueen osayleiskaavasta

alt=""
Osayleiskaavan kaavamerkintä

 

Hakuprosessi

Haku käynnistyy 26.3.2021 ja päättyy 30.9.2021.

Kaupungille pitää toimittaa hakuajan päättymiseen mennessä seuraavat aineistot:

  • Kirjallinen kuvaus hankkeesta
  • Kirjallinen kuvaus sitoutumisesta lainvoimaiseen asemakaavaan tai osayleiskaavaan
  • Esitys hankkeen aikataulusta
  • Esitys purkuvelvoitteen ja rakentamisvelvoitteen täyttämisen aikataulusta
  • Viitesuunnitelma / tontinkäyttösuunnitelma
  • Julkisivukuvat
  • Ostohinta tai vuosivuokra (50v sopimus) tontille tai asemakaavalla muodostettavalle tontille
  • Toimijan referenssit vastaavista tai muista hankkeista

Hakijoiden esitykset pisteytetään. Hakuprosessin perusteella alue varataan yksinoikeudella valituille tahoille 1,5 vuodeksi.
Hakijoita kehotetaan olemaan yhteydessä jo hakuaikana neuvontaa ja ohjeistusta varten. Käymme mielellämme vuoropuhelua kanssanne hakumateriaalin työstön yhteydessä.