Syksyn tonttihaku

Tontit ovat varattu.

Jokirannantie

Jokirannantien tontit sijaitsevat Ruutanan koulun eteläpuolella, Ruutanantien varressa. Jokirannantien kunnallistekniikka on valmistunut muutama vuosi sitten. Omakotitontit ovat melko tasaisia tontteja. Osaksi vanhaa tien pohjaa. Tonttien eteläreunassa kulkee johtorasite. Asuinrakennuksilla on rakennusoikeutta 250k-m2 ja talousrakennuksilla 50k-m2. Kerrosluku tonteilla on I u2/3. Rakennusten julkisivumateriaalina tulee käyttää peittomaalattua puuta tai rappausta. Katteen väri tummanharmaa ja kattokaltevuus 1:1½.

Alueen ulkopuolella on luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaita alueita, joilla elää mm. uhanalaisia lajeja kuten liito-orava ja tummaverkkoperhonen.

Lähimmät kaupalliset palvelut sijaitsevat Ruutanassa n. 1 km päässä. Joukkoliikenteen pysäkit sijaitsevat alueen kohdalla.

Asemakaava 763

 

Kortteli/

tontti

Osoite Pinta-ala m2 Rak.oik.

k-m2

Kerrosluku Myyntihinta, € Vuosivuokra, €
AO 6103/6 Jokirannantie 4 1 045 250 + 50 I u2/3 60 000 3 000 VARATTU
AO 6103/7 Jokirannantie 2 1 134 250 + 50 I u2/3 60 000 3 000 VARATTU

Tontista peritään varausmaksu 500 euroa, jota ei palauteta eikä hyvitetä tontin hinnasta.

Kangasalan Vesi -liikelaitos perii taksojensa mukaiset liittymis- ja palvelumaksut koko rakennusoikeuden osalta vesihuoltoon liityttäessä.

Kompankaari

Tontti sijaitsee Suoramalla Kompankaaren ja Nikkilän koivukujan kulmassa, lähellä Lahdentietä.

Alueen ympäristö on pääosin 1970-luvulla rakennettua omakoti- ja rivitaloasutusta sekä työpaikka-aluetta. Alueella on toiminut kauppapuutarha. Kasvihuoneet on purettu ja maaperän pilaantuneisuus-selvityksessä ei havaittu kunnostustarvetta.

Tontilla on pinta-alaa 1470m2 ja rakennusoikeutta asuinrakennukselle 200k-m2 sekä talousrakennukselle 40k-m2. Kerrosluku on Iu2/3. Tontti on metsittynyt sekä tontin itäpuolella kulkee johtorasite.
Korttelin ja Lahdentien välissä on suojaviheralue.

Alueella ei ole sadevesiverkostoa, jolloin suunniteltaessa ja rakennettaessa pitää ottaa huomioon, että katolle ja pihamaalle sekä salaojiin kertyvä vesi on käsiteltävä tontilla. Mikäli sadevedet johdetaan ympäröivään maastoon tontin ulkopuolelle, siihen on hankittava maanomistajan suostumus. Ennen rakennusluvan myöntämistä rakentajan on esitettävä asemapiirroksin ja poikkileikkauksin tontin hulevesien käsittely.

Asemakaava 776

Kortteli/

tontti

Osoite Pinta-ala m2 Rak.oik.

k-m2

Kerrosluku Myyntihinta, € Vuosivuokra, €
AO 744/1 Kompankaari 26 1 470 200 + 40 I u2/3 64 800 3 240 VARATTU

Tontista peritään varausmaksu 500 euroa, jota ei palauteta eikä hyvitetä tontin hinnasta.

Kangasalan Vesi -liikelaitos perii taksojensa mukaiset liittymis- ja palvelumaksut koko rakennusoikeuden osalta vesihuoltoon liityttäessä.