Lamminrahkan yhtiömuotoiset tontit

Lamminrahkan yhtiömuotoiset tontit

Taikakummun paritalo/rivitalotontit on varattu.

Tontit sijaitsevat lähellä Tampereen rajaa, pienellä Taikakummun alueella, jonne rakentuu paritalo/rivitaloyhtiöiden lisäksi omakotitaloja. Tonttien sijainti on merkitty oheiseen Lamminrahkan karttaan punaisella rajauksella. Kaikki tontit rajautuvat metsäiseen viheralueeseen. Tonttien vieritse kulkeva ulkoilureitti liittyy Lamminrahkan ulkoilureitistöön ja on valaistu ja ympäri vuoden kunnossapidetty. Viereisellä, Tampereen puolella olevalla Petäjässuon alueella kulkee pitkospuureitistö. Lamminrahkan keskustan palveluihin, koulukeskukseen ja liikuntapuistoon on matkaa noin 500 metriä.

Tonttien rakennusoikeudet ovat 930-2000 kem2 ja hinta 240 euroa/kem2. Tontit vuokrataan. Vuokrattaessa tontin perusvuokra on 5 % tontin hinnasta. Vuokra-aika on 50 vuotta. Tontit luovutetaan itsenäisiksi kiinteistöiksi lohkottuina. Tonttien vuokrat on sidottu elinkustannusindeksiin. Vuosivuokraa muutetaan virallisen elinkustannusindeksin muutosta vastaavaksi. Tontin vuokraaja maksaa Kangasalan Vesi- liikelaitoksen taksojen mukaiset liittymis- ja palvelumaksut vesihuoltoon liittyessään. Lamminrahkan jätekeräys hoidetaan keskitetysti lähikeräysjärjestelmällä (yhteiset Pirkanmaan Jätehuollon omistamat syväkeräysastiat Taikakiepin varrella, leikkikentän vieressä) eli kiinteistöillä ei saa olla omia jäteastioita tonteilla.

Tontit on arvottu. Hakuajan jälkeen vapautuvat tontit tulevat jatkuvaan hakuun. Varausaika on 1,5 vuotta.

Tonteille pääsee rakentamaan syksyllä 2022, kun kadut valmistuvat. Noin 500 m päähän tonteista, Lamminrahkan koulukeskukseen valmistuvat pienten lasten yksikkö (päiväkoti, esikoulu ja luokat 1-2) ja alakoulu seuraavana vuonna eli 2023. Kulku on turvallisesti metsän läpi, vain yksi kadun ylitys. Keskustaan rakentuu lisäksi liikuntapuisto 2023 ja päivittäistavarakauppa 2024 sekä muuta liiketilaa.

Lisätietoa Lamminrahkan alueesta www.lamminrahka.fi

Asemakaava (pdf)

Asemakaavan havainnekuva (pdf)

Tonttijakokartat korttelit 1514, 1515 ja 1516 (pdf)

Havainnekuva Taikakummun alueen tonteista (pdf)

Lamminrahkan laatuohje OSA 1 Yhtiömuotoiset asuinkorttelit ja yhteispaikoitusalueet (pdf)

Perustiedot ja hakuohje (pdf)

Kaupunginhallituksen päätös tontinluovutusehdoista 21.6.2021 (pdf)

Lamminrahkan suunnitelmia ja jo tehtyjä selvityksiä karttoja yms. materiaalia löydät linkistä.

Lisätietoja Lamminrahkan alueesta Lamminrahkan verkkosivuilta.

Tonttien osoitteet varmistuvat rakennusluvassa.

Kortteli Tontti Alustava osoite Pinta-ala m2 Rak. oik.
k-m2
Vuokra €
1514 1 Taikakuja 13-17 2693 1300 15 600

VARATTU

1515 1 Taikakuja 10-12 2040 930 11 160

VARATTU

1516 1 Taikakieppi 12-16 2864 2000 24 000

VARATTU

2 Taikakieppi 8-10 1777 1200 14 400

VARATTU

Kortteli 1525

Kortteli sijaitsee Rissonkadun varrella, liikuntapuiston ja koulukeskuksen vieressä. Korttelin rakennusoikeus on 11 600 kem2.

Kortteli toteutetaan pääosin puurakenteisena niin, että kortteliin tulee toteuttaa vähintään kaksi puukerrostaloa ja korttelin ensimmäisen valmistuvan hankkeen tulee olla puukerrostalo. Korttelin pientalojen tulee olla puurakenteisia.

Korttelin rakentaja valitaan tontinkäyttösuunnitelman ja konseptikuvauksen perusteella, jotka pisteytetään (ks. tarkemmin Perustiedot ja hakuohje).

Varaus- ja suunnitteluaika on 2 vuotta varauspäätöksestä.

Tontit vuokrataan. Tontin perusvuokra on 5 % tontin päätetystä asuinrakennusoikeuden arvosta (240 €/kem2). Vuokra-aika on 50 vuotta. Tontit luovutetaan itsenäisiksi kiinteistöiksi lohkottuina. Tonttien vuokrat on sidottu elinkustannusindeksiin. Vuosivuokraa muutetaan virallisen elinkustannusindeksin muutosta vastaavaksi.

Tontin vuokraaja sitoutuu ympäristö- ja taideohjelman mukaiseen maksuun alueen ympäristön laadun kehittämiseksi. Taidemaksu on 2% tontin asuinrakennusoikeuden arvosta, ja se maksetaan 30 päivän kuluessa vuokrasopimuksen alkamisesta. Tontin vuokraaja maksaa Kangasalan Vesi- liikelaitoksen taksojen mukaiset liittymis- ja palvelumaksut vesihuoltoon liittyessään. Lamminrahkan jätekeräys hoidetaan keskitetysti lähikeräysjärjestelmällä (yhteiset Pirkanmaan Jätehuollon omistamat syväkeräysastiat Taikakiepin varrella, leikkikentän vieressä) eli kiinteistöillä ei saa olla omia jäteastioita tonteilla.

Koulukeskukseen valmistuvat pienten lasten yksikkö (päiväkoti, esikoulu ja luokat 1-2) ja alakoulu vuonna 2023 ja liikuntapuisto niin ikään 2023. Viereiseen kortteliin 1527 rakentuu päivittäistavarakauppa 2024. Rissonkatu valmistuu syyskuussa 2021.

Lisätietoa Lamminrahkan alueesta www.lamminrahka.fi

Asemakaava (pdf)

Asemakaavan havainnekuva (pdf)

Lamminrahkan laatuohje OSA 1 Yhtiömuotoiset asuinkorttelit ja yhteispaikoitusalueet (pdf)

Kortteli 1525 perustiedot ja hakuohje (pdf)

Kaupunginhallituksen päätös tontinluovutusehdoista 21.6.2021 (pdf)

Lamminrahkan suunnitelmia ja jo tehtyjä selvityksiä karttoja yms. materiaalia löydät linkistä.

Lisätietoja Lamminrahkan alueesta Lamminrahkan verkkosivuilta.

Kortteli Pinta-ala m2 Rak.oik. k-m2 Kerrosluku Vuokra
/kem2
1525 n. 13 870 11 600 2/3k III u3/4 240

VARATTU