Yleisötilaisuus tiesuunnitelman laatimisesta: valtatie 9 parantaminen välillä Alasjärvi–Käpykangas, Tampere ja Kangasala


Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus laatii yhteistyössä Tampereen ja Kangasalan kaupunkien kanssa tiesuunnitelmaa valtatie 9 parantamisesta välillä Alasjärvi–Käpykangas.
Tiesuunnitelmassa Alasjärven ja Suinulan välinen tieosuus suunnitellaan noin 13 kilometrin matkalta nelikaistaiseksi korkealuokkaiseksi väyläksi. Suunnitelmaan sisältyy nykyisten Aitovuoren ja Tarastejärven eritasoliittymien parantaminen sekä uusien eritasoliittymien rakentaminen Tasanteen ja Suinulan kohdille. Parannettavalta tieosuudelta poistetaan kaikki tasoliittymät. Yhteydet valtatielle järjestetään eritasoliittymiin johtavilla rinnakkaistieyhteyksillä. Lisäksi tiejaksolla toteutetaan tarvittavat meluntorjuntatoimenpiteet.

Yleisötilaisuus Sorilan koulutalolla

Tiesuunnitelman lähtökohtia esitellään yleisölle torstaina 13.12.2018 klo 18–20 Sorilan koulutalolla, osoitteessa Sorilanraitti 5, Tampere. Tilaisuudessa kerrotaan myös kuntalaisten mahdollisuuksista osallistua suunnitteluun. Paikalla ovat ELY-keskuksen edustaja, Tampereen ja Kangasalan kaupunkien edustajat sekä suunnittelijat.