Vatialantien ja Holvastintien kiertoliittymä rakentamisen aikana


Vatialantien ja Holvastintien kiertoliittymän rakentamisen aikana
jalankulku ja pyöräily siirtyvät kiertoreitille
Vatialantien parantamisen ja uuden kiertoliittymän rakennustyöt ovat alkaneet Vatialantiellä.
Rakennusurakkaan kuuluu kiertoliittymän lisäksi Vatialantien parantamista ja jalankulku sekä pyöräilyn
yhteyksien rakentamista välillä Pitkäjärven koulu – Loukkaantie. Urakan yhteydessä uusitaan myös
katuvalaistus sekä saneerataan Kangasalan Veden vesijohtoa.
Työn vuoksi jalankulku ja pyöräily siirretään kiertoreitille (karttaliite) työmaan ohitse, jotta työt voidaan
toteuttaa turvallisesti. Linja-autoliikenne ja muu ajoneuvoliikenne säilyvät Vatilalantiellä koko urakan ajan.
Työmaalle asennetaan opasteet jalankulun ja pyöräilyn kiertoreitille. Vatialantien eteläpuolen uusi väylä
otetaan käyttöön ennen koulujen alkua elokuussa.
Vatialan koulun bussipysäkit ovat pois käytöstä 5.7. – 7.8.2019 välisen ajan. Lähimmät käytössä olevat
pysäkit ovat Holvastintiellä.
Kadunrakennusurakan pääurakoitsijana toimii Kreate Oy ja rakennuttajakonsulttina Ramboll Finland Oy.