Ukrainalaisten lasten valmistavaan opetukseen ja varhaiskasvatukseen hakeutuminen


Kangasalan alueella asuville ukrainalaisille perusopetusikäisille (7-16 vuotta) lapsille järjestetään valmistavaa opetusta. Valmistavan opetuksen opetusryhmä on perustettu Suoraman koululle. Tarvittaessa perustetaan uusia ryhmiä. Opiskelu on ilmaista ja koulussa tarjoillaan päivittäin ilmainen lämmin ateria.

Kangasalan alueella asuville ukrainalaisille alle kouluikäisille lapsille järjestetään varhaiskasvatusta Tursolan päiväkodissa.

Lisätietoja ja yhteydenotot:

Valmistava opetus
Huoltajat voivat olla yhteydessä valmistavan opetuksen opettajaan:
Larissa Khotyleva, p. +358 40 620 4804 tai etunimi.sukunimi@kangasala.fi

Varhaiskasvatus
Huoltajat voivat olla yhteydessä varhaiskasvatuksen palveluohjaukseen:
p. 040 133 6327 tai varhaiskasvatus.palveluohjaus@kangasala.fi

Järjestöt ym. voivat olla yhteydessä Kangasalan kaupungin sivistyskeskukseen:
hallintosihteeri Outi Koivisto, p. +358 40 133 6618 tai etunimi.sukunimi@kangasala.fi

Kaikissa muissa kuin kouluun liittyvissä asioissa yhteydenotot maahanmuuttokoordinaattori Tuulikki Ketola-Makkonen +358 40 190 6754

 

Для украинских детей на подачу заявления в школу и дошкольное учреждение

Для украинских детей в возрасте от 7 до 16 лет, проживающих в городе Кангасала, организовано подготовительное обучение. Группа создана на базе Суораман школы. При необходимости будут формироваться новые группы.Обучение бесплатное и всем ученикам ежедневно предоставляется бесплатное горячее питание.

Для украинских детей дошкольного возраста, проживающих в регионе г.Кангасалы, формируется группа на базе Турсолан детского сада.

Родители могут связаться с учителем подготовительного класса:
Лариса Хотылева тел.: +358 40 620 4804, larissa.khotyleva@kangasala.fi

Дошкольное образование:
Родители могут обратиться в орган управления учреждениями дошкольного образования.
тел. +358 40 133 6327, varhaiskasvatus.palveluohjaus@kangasala.fi

 

Applying for the preparatory education and the early childhood education for children arriving from Ukraine

The city of Kangasala organizes preparatory education for children and adolescents (7-16-year-olds) arriving from Ukraine. The preparatory education is given at Suoraman koulu (Suorama school). If needed, more groups will be offered. Education is free of charge and a free hot meal is served daily at school.

Early childhood education for Ukrainian children (under the age of 7) living in Kangasala is given at Tursolan päiväkoti (Tursola daycare center).

Please contact us for more information:

The preparatory education
Parents please contact the teacher of the preparatory education
Ms Larissa Khotyleva, tel. +358 40 620 4804 or firstname.lastname@kangasala.fi

The early childhood education
Parents please contact the service coordination of the early childhood education
tel. +358 40 133 6327 or varhaiskasvatus.palveluohjaus@kangasala.fi

Organizations may contact the administration of education of Kangasala:
Ms Outi Koivisto, the administrative secretary, tel. +358 40 133 6618 or firstname.lastname@kangasala.fi