Tiituksen Jobba-palvelu otettu käyttöön Kangasalan lukiossa


Lukioissa kohistaan uudistuksen kynnyksellä. Lukiokoulutuksen uudistuksen tarkoituksena on muun muassa vähentää lukio-opintojen jälkeisiä välivuosia ja helpottaa ylioppilaiden siirtymistä korkea-asteelle. Tavoitteena on myös edistää lukiokoulutuksen järjestäjien keskinäistä yhteistyötä sekä yhteistyötä korkeakoulujen, muiden koulutuksen järjestäjien sekä työelämän ja yhteiskunnan kanssa.

Jobba-palvelu on osa Ohjatusti kohti tulevaisuuden työelämää -hankkeessa tehtävää kehitystyötä. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa lukiolaisten työelämätietoja, -taitoja ja -osaamista. Kehitystyössä tärkeässä osassa on lukion sisäisen kehittämisen lisäksi yhteistyö eri tahojen kanssa. Tärkeimpiä tahoja ovat paikallinen ja alueellinen työelämä, yrittäjät ja yritykset sekä korkeakouluverkosto. Lisäksi yhteistyötä halutaan myös järjestöjen kanssa. Tuleva lukion opetussuunnitelma korostaa yhteistyön merkityksellisyyttä entisestään.

Yhteistyön erääksi kanavaksi on luotu Jobba. Lukio-opiskelija voi luoda Jobba-palvelun kautta oman osaajaprofiilin, eli digitaalisen CV:n ja tunnistaa palvelun avulla omaa osaamistaan ja omia vahvuuksiaan. Portfolioon voidaan lisätä kuvia, videoita ja suoritettuja projekteja. Jobba-palvelussa lukio-opiskelija voi etsiä itselleen kiinnostavia harjoittelu- ja työpaikkoja, sekä tutkia mielenkiintoisia koulutuksia, projekteja ja tapahtumia. Taustalla oleva tekoäly osaa automaattisesti ehdottaa lukio-opiskelijoille sopivia paikkoja.

Lukio-opiskelijat oppivat tunnistamaan omaa osaamistaan ja kertomaan omista vahvuuksistaan osaajaprofiilin avulla. Tämä on tärkeä taito tulevaisuuden työelämän kannalta, toteaa Tiituksen Jukka Sierla.

Lukio-opiskelijan osaajaprofiilia päivitetään lukio-opintojen varrella ja tehtyä profiilia voi hyödyntää myös valmistumisen jälkeen. Profiili kulkeekin kätevästi taskussa mukana kohti tulevaisuuden työelämää.

Työnantajat sekä eri sidosryhmät pystyvät julkaisemaan maksuttomasti lukio-opiskelijoille Jobba-palvelussa erilaisia harjoittelu- ja työpaikkoja. Yhteistyötä voidaan tehdä myös erilaisten projektien, järjestettävien tapahtumien ja koulutusten kautta. Työnantajat voivat etsiä myös lukio-opiskelijoita suoraan anonyymisti osaamisen ja taitojen perusteella ja lähestyä lukio-opiskelijaa chat-ominaisuuden avulla.

– Olemme lukiolla todella innoissamme tästä mahdollisuudesta aloittaa yhteistyö nykyaikaisen ja ketterän järjestelmän kautta. Helppo mobiilisovellus mahdollistaa nopean yhteydenpidon työnhakutilanteissa. Mukana kulkeva CV on lukiolaiselle suuri etu – etenkin kun palvelu jää hänelle käyttöön valmistumisen jälkeenkin. Lisäksi lukiolaisilla on mahdollisuus konkreettisesti havaita omaa osaamistaan ja taitojaan tekoälyn tukiessa CV:n rakentumista. Tärkeitä työelämätaitoja opitaan myös: hyvä hakemus kiinnittää työnantajien huomion. Ja omaa osaamista voi lisätä erilaisilla kursseilla, joita järjestelmään ilmoitetaan, pohtii järjestelmän lukiovastaavana toimiva opinto-ohjaaja/erityisopettaja Päivi Poutiainen.

Kangasalan lukio haluaakin haastaa alueen työnantajat ja sidosryhmät mukaan miettimään minkälaista yhteistyötä lukion kanssa voi tehdä. Palvelu on jo käytössä opiskelijoille ja työnantajille sekä koulutusten ja tapahtumien järjestäjille. Tulevana syksynä palvelun käyttöä tullaan lanseeraamaan sidosryhmille yhteistyössä Tiituksen tukitiimin kanssa.

Lisätietoja Tiituksen Jobba-palvelusta ja rekisteröityminen löytyy osoitteesta: https://www.tiitus.fi/jobba/