Suoraman koulun kuntotutkimukset ovat valmistuneet


Suoraman koululla on syksyn 2019 aikana pidetty kaksi moniammatillisen
sisäilmastotyöryhmän kokousta. Kokouksissa on käsitelty rakennuksessa olevia
tutkimustarpeita sekä keskusteltu rakennuksen sisäilman laadusta ja rakennuksessa
koetuista ongelmista ja oireilusta.

Vahanen Rakennusfysiikka Oy:n toteuttamat, koko koulurakennusta koskevat
kuntotutkimukset ovat valmistuneet. Tutkimusten perusteella merkittävimpiä
korjaustarpeita rakennuksessa ovat rakenteelliset epätiiveyskohdat, liikuntasalin alapohjan
kosteusteknisesti riskialtis rakenne sekä ruokasalin alapohjan paikalliset vauriot ja puutteet.
Lisäksi rakennuksen alakattotilat on puhdistettava.

Ensimmäisinä toimenpiteinä toteutetaan alkuperäisen osan ulkoseinien
ilmatiiveyspuutteiden korjaaminen. Korjaussuunnittelun tekee Vahanen Rakennusfysiikka
Oy, joka aloittaa luonnossuunnittelun välittömästi. Korjaustyöt tullaan tekemään tila
kerrallaan ja ne aloitetaan tänä vuonna. Korjausten ajankohdasta tiedotetaan
myöhemmin tarkemmin.

Pienempiä töitä, jotka eivät vaadi suunnittelua, tehdään myös jo tämän vuoden aikana.
Ruokasalin alapohjan ja liikuntasalin alapohjan korjaukset ajoittuvat alustavasti vuosille
2021-2022.

Rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmää on myös tutkittu ja siitä on löydetty vikoja, joita on
osittain jo korjattu. Rakennuksen ilmanvaihdon nuohous ja tasapainotus tehdään keväällä
2020, minkä jälkeen ilmanvaihdon tutkimukset ja korjaustoimenpiteet jatkuvat.

Koulun oppilaille teetettiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) sisäilmakysely syksyllä
2019. Kyselyssä hengitystie-, silmä- ja iho-oireita vastanneilla Suoraman koululaisilla oli
tavanomainen määrä verrattuna suomalaisiin koululaisiin. Hieman tavanomaista
enemmän koululaisilla oli hengenahdistus- ja hengityksen vinkunaoiretta. Vain 6 %
oppilaista ilmoitti koulun sisäilmaa koskevasta huolestumisesta. Päänsärky- ja
väsymysoiretta oli koululaisilla tavanomaista enemmän. Terveydenhuollon arvion mukaan
kyselytuloksen perusteella ei voida päätellä, mistä syystä koettu päänsärky- ja
väsymysoireilu oli yleisempää. Kyselyn tulokset eivät suoraan viittaa sisäilmaongelmaan
oireiden taustalla.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuksen mukaan oppilaiden oireilun määrän
perusteella ei pystytä luotettavasti arvioimaan, millainen on rakennuksen sisäilman laatu,
sillä tutkimuksessa todettiin koulurakennusten olosuhteilla olevan vain heikko yhteys
oireiluun.

Rakennuksessa mahdollisesti esiintyvien sisäilman laatuun liitettyjen oireiden osalta
henkilökunnan tulee olla yhteydessä työterveyshuoltoon. Oppilaiden osalta tulee olla
yhteydessä kouluterveydenhuoltoon ja varhaiskasvatuksen lasten osalta omaan lääkäriin
ja mahdollisesta oireilusta pyydetään ilmoittamaan varhaiskasvatusyksikön johtajalle.

Mahdolliset kysymykset pyydetään välittämään sisäilmastotyöryhmän puheenjohtaja Olli
Rissaselle, joka tuo kysymykset sisäilmastotyöryhmän käsiteltäväksi. Kohteen
sisäilmastotyöryhmä kokoontuu seuraavan kerran viikolla 7.

Kangasalan kaupungin sisäilmatyöryhmä
tekninen keskus

Lisätiedot:
kiinteistöinsinööri Olli Rissanen
puhelin: 044 486 0419

kunnossapitovastaava Toni Lahti
puhelin: 040 133 6306

vs. rehtori Juha Kleemola
puhelin: 040 133 6278

sähköpostit: etunimi.sukunimi@kangasala.fi