Kehitä terveysasemien palvelua!

THL on laatinut yhteistyössä alan ammattilaisten kanssa asiakaspalautemittarit, joita kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköt voivat käyttää. Asiakaspalautetta kerätään asiakaspalautekyselyillä. Niiden tulokset antavat asiakkaille ja kansalaisille tärkeää tietoa asiakastyytyväisyydestä, jota he voivat hyödyntää hoitopaikkojen vertailussa ja valinnassa. Tulokset tukevat myös palvelutuottajia kehittämään tuottamiaan palveluja ja antavat päättäjille tietoa palvelujärjestelmän toimivuudesta asiakkaan näkökulmasta. (THL 2018)

Luonnokset uusista bussilinjastoista kommentoitavina

Päätökset lopullisesta, ratikan rinnalla toimivasta bussilinjastosta tehdään ensi keväänä ja kesällä 2019. Suunnittelu on nyt edennyt siten, että linjastosta on kommentoitavana luonnos 2. Tässäkin versiossa on mukana koko Tampereen seudun bussilinjasto, ja uusi vaihtoehto on tehty pääosin ensimmäisestä versiosta saadun…

Jalankulun ja pyöräilyn olosuhteita parannetaan

TIEDOTE 24.9.2018 Kangasalan kaupunki Kangasalla on parhaillaan käynnissä tai käynnistymässä useita rakennushankkeita, joilla parannetaan liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta. Yhteistä hankkeille on erityisesti jalankulun ja pyöräilijöiden olosuhteiden parantaminen. Jalankulun ja pyöräilyn olosuhteet paranevat Pikkolan alueella Finnentien parantaminen valmistuu loppuvuodesta. Katua parannetaan…

Viikolla 38 vietämme Muistiviikkoa!

Muistiviikon teemana on tänä vuonna Muistiystävällisiä tekoja, ja niitä tehdään koko syyskuun ajan. Muistiystävällinen Suomi rakentuu yksi teko kerrallaan. Sitä rakennetaan jokaisessa kohtaamisessa, palveluissa ja aluesuunnittelussa, yhteisöllisessä ympäristössä sekä ihan tavallisessa arjessa. Meistä jokainen rakentaa muistiystävällistä Suomea, ja muistiystävällisessä ympäristössä…