Ranta-Koiviston leikkikentän ja ulkokuntosalin rakennustyöt


Kangasalan kaupungin rakentamisen palvelualue käynnistää Ranta-Koiviston leikkikentän saneeraamisen ja ulkokuntosalin rakennustyöt elokuussa (viikolla 34). Leikkikenttä on poissa käytöstä rakentamisen aikana. Rakentaminen valmistuu arvioidusti marraskuuhun 2022 mennessä. Liikuttaessa työmaan lähialueella pyydetään noudattamaan erityistä varovaisuutta.

Ranta-Koiviston leikkikentän ja ulkokuntosalin työmaa-alueen sijainti punaisella rajauksella kartalla.

 

Ranta-Koiviston leikkikentän saneerauksessa leikkivälineet, varusteet, valaistus ja pinnat uusitaan. Leikkikenttää myös laajennetaan hieman saneerauksen yhteydessä. Leikkikentän saneerauksen lisäksi Ranta-Koiviston puistoalueelle on tarkoitus rakentaa pieni ulkokuntosali, joka lisää alueen liikuntamahdollisuuksia asukkaille.

 

Nykyinen kasvillisuus säilytetään pääosin puistoalueella, mutta ruusupensaat ja vuorimännyt poistetaan ja tilalle istutetaan korvaavaa pensaskasvillisuutta. Lisäksi leikkikentän eteläpuolelle

lisätään varjostavaa puustoa ja rajaavaa pensasaluetta.

 

Suunnittelua varten järjestettiin alkuvuodesta 2022 asukaskysely, johon saatiin liki 100 vastausta. Kyselyyn oli mahdollisuus vastata sähköisesti ja kirjeitse. Kyselystä tiedotettiin kaupungin verkkosivuilla ja Ranta-Koiviston leikkikentällä kyselystä kertovalla maastokyltillä. Maastokylttiin oli lisätty QR-koodi, jonka skannaamalla puhelimella kyselyyn pääsi vastaamaan suoraan. Kyselystä lähetettiin kirjeet myös suunnittelualueen lähikiinteistöille. Kyselyn vastaukset antoivat arvokasta tietoa suunnittelua varten ja tuloksia hyödynnettiin suunnittelussa soveltuvin osin ottaen huomioon suunnittelualueen tila, määräraha ja turvallisuuskysymykset.

 

Kyselyn raportti löytyy täältä: Ranta-Koiviston leikkikentän ja ulkokuntosalin kyselyn tulokset

 

Rakennusurakan pääurakoitsijana toimii TerraWise Oy.

 

Lisätiedot:

Tilaaja:

Jari Järvinen, Kangasalan kaupunki, p. 050 550 9079

Urakoitsija:

Markus Peltonen, TerraWise Oy, p. 040 545 5735