Lamminrahkan eritasoliittymän taideteos on valmistunut


Lamminrahkan eritasoliittymän taideteoskokonaisuus on nyt valmistunut: Varpusteokset on kiinnitetty rampin viereiseen meluseinään, jossa ne toivottavat tervetulleeksi uudelle asuin- ja yritysalueelle. Varpuset-taideteos toimii parina eritasoliittymän sillan Lehdet-taideteokselle. Meluseinä rakennettiin Lamminrahkan eritasoliittymän urakan yhteydessä parantamaan Kiveliön asuinalueen melusuojausta.

Näkymä Lahdentieltä Kangasalta Tampereelle päin tullessa. Kuvaaja Ismo Santapukki.

Varpuset-taideteos koostuu viidestä 3 x 8 metrin kokoisesta, teippaamalla toteutetusta kuvateoksesta. Kuvissa on varpusia luonnossa eri vuodenaikoina, yksin, pareittain ja porukassa. Liikkeessä ja paikoillaan, nauttimassa luonnosta ja toistensa seurasta. Lamminrahkan projektipäällikkö Sanna Karppisen mielestä teos kuvastaa hyvin Lamminrahkan tavoitteita metsän lomaan rakentuvasta vireästä kaupunkikylästä, jossa luonto innostaa liikkumaan,

Linnut ja luontoelementit on toteutettu teoksiin mustan, harmaan ja valkoisen sävyillä, taustat ovat yksivärisiä. Värit kuvastavat vuodenaikoja; talvi, kevät, kesä ja syksy saavat oman kuvansa. Teoksen on suunnitellut tamperelainen ROP- taiteilijaryhmä, joka on suunnitellut myös Lamminrahkan sillan Lehdet-taideteoksen. Ryhmän muodostavat kuvataiteilija (AMK) Tuomo Rosenlund ja diplomi-insinööri Pekko Orava ja teosten ideaa on työstetty yhdessä Kangasalan kaupungin Lamminrahka-projektin kanssa.

– Varpunen valikoitui linnun malliksi, koska se symboloi positiivisia arvoja. Varpunen on levinnyt ympäri maailman ja se on yksi tunnetuimmista linnuista. Varpunen on aina viihtynyt ihmisen läheisyydessä, niin maanviljelyksessä kuin kaupungeissa. Varpunen muistuttaa yhteisöllisyydestä, ilosta, kekseliäisyydestä ja ystävällisyydestä. Se on pieni, mutta onnellinen otus, joka esiintyy Lamminrahkan kuvissa intoa täynnä. Teoksien piirrokset ovat yksinkertaisia ja helposti havaittavia ja katsottavia, koska niiden ohi ajetaan nopeasti. Värikös tausta tekee niistä näyttäviä ja iloisia, kertoo visuaalisesta suunnittelusta vastannut kuvataiteilija Tuomo Rosenlund.

Keskimmäinen Varpuset-sarjan teoksista, ”Kesäyö”.

Lamminrahkaan toteutetaan myös muuta taidetta Kangasalan ympäristö- ja taideohjelman ”Lumoava Kangasala” -mukaisesti. Kaupunginvaltuusto hyväksyi ohjelman maaliskuussa. Ohjelman tavoitteena on lisätä elinympäristön elämyksellisyyttä ja sitä kautta kaupunkilaisten hyvinvointia ja Kangasalan lumovoimaisuutta.

Lamminrahkassa taidetta toteutetaan kaikille yhteiseen julkiseen tilaan, kuten Lamminrahkan koulukeskukseen, torille, viheralueille ja katualueille. Osa taideteoksista toteutetaan prosenttiperiaatteella osana kaupungin talonrakennus- ja infrainvestointeja ja osa rakennusliikkeiltä kerättävällä Lumovoimamaksulla, joka on 2% tontin rakennusoikeuden hinnasta. Lumovoimamaksulla voidaan toteuttaa Lamminrahkan julkiseen tilaan pysyvää ja väliaikaista taidetta, lumoavampaa viherympäristöä ja tapahtumia. Ohjelman kautta tuotettavat tapahtumat ovat luonteeltaan alueellista identiteettiä vahvistavia ympäristö- tai taidetapahtumia.

– Taidetta tulee Lamminrahkaan erityisesti keskeisille kävelyn ja pyöräilyn reiteille kuten torille, ulkoilureittien varsille ja alikulkuihin. Taide lisää reittien elämyksellisyyttä ja siten omin jaloin kulkemisen houkuttelevuutta. Taidetta on suunniteltu lisäksi yhteisön kannalta merkittäviin paikkoihin, kuten Lamminrahkan sydämenä toimivaan koulukeskukseen ja esimerkiksi leikkipuistoihin, kertoo Lamminrahkan projektipäällikkö Sanna Karppinen.

Lamminrahkan eteläosa, taiteen sijoitussuunnitelma, luonnos.

Eritasoliittymä valmistuu elokuun lopulla ja katuverkon rakentaminen alkaa toukokuussa

Lamminrahkan eritasoliittymä on Kangasalan ja Tampereen yhteishanke ja tärkeä kulkureitti uusiin Lamminrahkan ja Ojalan kaupunginosiin. Eritasoliittymän viimeistely käynnistyi huhtikuussa talvitauon jälkeen. Kevään ja kesän aikana tehdään vielä päällystykset, vihertyöt ja tiemerkinnät ja eritasoliittymä valmistuu kokonaisuudessaan elokuun lopulla. Eritasoliittymä on ensimmäiset pari vuotta vain työmaaliikenteen käytössä. Lamminrahkan ja Ojalan alueiden sisäisen kunnallistekniikan rakentaminen alkaa Mossin puistokadun urakalla toukokuussa. Lamminrahkan yhtiömuotoisten tonttien haku on paraikaa käynnissä ja kaupunkipientalo- ja omakotitalotonttien haku alkaa helmikuussa 2021. Ojalasta tulee ainakin yhtiömuotoisia tontteja hakuun 2021.

Valokuva eritasoliittymän sillan Lehdet-taideteoksesta valaistuna. Kuvaaja ROP-taiteilijaryhmä. Valaistus otetaan käyttöön elokuussa.

Kangasalan ympäristö- ja taideohjelma

Linkki Kangasalan ympäristö- ja taideohjelman sivulle

Lisätietoja

Kangasalan kaupunki
Lamminrahkan projektipäällikkö Sanna Karppinen
p. 040 133 6329, sanna.karppinen(at)kangasala.fi
www.lamminrahka.fi

ROP-taiteilijaryhmä
kuvataiteilija Tuomo Rosenlund
p. 040 511 8010, tuomo.rosenlund(at)rop.fi
www.rop.fi