Lamminrahkan eritasoliittymän rakentaminen alkaa puuston poistolla


Lamminrahkan uusi kaupunginosa saa ensimmäisen maamerkkinsä. Uuden eritasoliittymän rakentamisen valmistelu aloitetaan tällä viikolla puiden hakkuulla Lahdentien varressa. Hakkuut tehdään ensin valtatien pohjoispuoliselta eli Lamminrahkan puoleiselta alueelta. Eritasoliittymän rakennustyöt käynnistyvät näillä näkymin marraskuussa.

Lamminrahkan eritasoliittymä sijoittuu Kangasalan kaupungin alueelle Lahdentien varteen, Tampereelta päin ajettaessa Atalan liittymän jälkeen. Lamminrahkan eritasoliittymä tulee palvelemaan Tampereen Ojalan sekä Kangasalan Lamminrahkan ja Vatialan asunto- ja työpaikka-alueita. Yritysalueet sijoittuvat aivan eritasoliittymän molemmin puolin näkyvälle paikalle.

Pirkanmaan ELY-keskus rakennuttaa uuden eritasoliittymän. Hankkeeseen kuuluvat ylittävän sillan ja ramppien lisäksi myös kaksi nykyistä alikulkusiltaa uuden sillan molemmin puolin, ne uusitaan kokonaan.

Myöhemmin syksyn ja talven aikana on tarkoitus tehdä Lamminrahkan eteläosassa metsän harvennustöitä puuston vahvistamiseksi viheralueilla. Nykyisten polkujen ja metsäautoteiden käyttöä rajoitetaan tällöin aika ajoin. Lamminrahkan metsäalueelle kulkijoille suositellaan tällöin rautatiesillan alitse kulkevaa polkua pohjoiseen.

Yleiselle liikenteelle eritasoliittymä avataan arviolta vuonna 2022, vasta kun Lamminrahkan ja Ojalan suuntaan on toteutettu alueen katuverkkoa. Työmaakäyttöön liittymä avataan vuoden 2019 lopulla. Vatialan suuntaan rakennetaan myös yhdyskatu eritasoliittymästä etelään, toteuttamisen aikatauluarvio on vuonna 2021. Lamminrahkan ensimmäiset asuin- ja yritystontit luovutetaan arviolta vuonna 2022.

www.lamminrahka.fi