Kangasalan Uimahalli osakeyhtiön tilanteesta


TIEDOTE 7.9.2018
Kangasalan kaupunki ja Kangasalan Uimahalli Oy

 

Kangasalan Uimahalli osakeyhtiön asioista on käyty viime aikoina julkisuudessa keskustelua. Keskustelussa on esitetty väitteitä, jotka eivät pidä paikkaansa. Tästä syystä on tarpeellista tiedottaa asiasta sekä yhtiön että omistajan toimesta.

Toimitusjohtajan luottamuksen menettämiselle on ollut useita perusteita. Näistä syistä johtuen Kangasalan Uimahalli Oy:n hallitus on erottanut toimitusjohtajan 13.6.2018. Erottaminen astui voimaan välittömästi.

Toimitusjohtaja on osakeyhtiön toimielin, jonka asemasta säädetään osakeyhtiölaissa. Toimitusjohtajan tehtävään liittyvät ehdot sovitaan toimitusjohtajan ja osakeyhtiön välisessä toimitusjohtajasopimuksessa.

Julkisuudessa esitettyjä väitteitä epäasiallisesta kohtelusta on selvitetty asianmukaisesti sekä konsernijohdossa omistajan näkökulmasta että omana erillisenä asianaan Kangasalan Uimahalli Oy:n toimesta.

Toisin kuin julkisuudessa on väitetty, Kangasalan Uimahalli Oy:llä ei ole vakituista henkilöstöä. Toimitusjohtaja on ainoa henkilö uimahalliyhtiön palveluksessa. Yhtiö ostaa kaikki palvelunsa ulkopuolisilta toimijoilta. Näitä palveluita ovat uimavalvonta, lipunmyynti, kahvilatoiminta, siivous, kirjanpito, kiinteistöhuolto ja tekniset palvelut. Tästä syystä entisen toimitusjohtajan teettämä henkilöstötyytyväisyyskysely kohdistuu muiden työnantajien palveluksessa olevaan henkilöstöön.

Kangasalan kaupunki tekee vuosittain kaupunginhallituksen selonteon konsernivalvonnan osalta. Sen lisäksi konsernijohto on teettänyt osana sisäistä valvontaa Kangasalan Uimahalli osakeyhtiössä tarkastuksen, jossa on tullut esiin, että kahdelle hallituksen jäsenelle (Pertti Salo ja Jorma Schukoff) on maksettu myös muita kuin hallituksen kokouksiin liittyviä palkkioita, joilla on korvattu mm. työsuorituksia Kangasalan Uimahalli Oy:lle.  Toiminta on hyvän hallintotavan vastaista. Muun muassa tästä on aiheutunut hallituksen jäsenen riippumattomuuden menettäminen ja esteellisyys toimia hallituksen jäsenenä. Konsernijohdon (kaupunginjohtaja, kaupunginhallitus) on pitänyt ryhtyä toimenpiteisiin uuden hallituksen jäsenen nimeämiseksi.

Kangasalan Uimahalli Oy on Kangasalan kaupunkikonserniin kuuluva yritys. Kävijöitä uimahalli Kuohussa on vuosittain noin 200 000 henkilöä ja liikevaihtoa kertyy runsaat 2 miljoonaa euroa.

Uimahallirakennus sijaitsee Kangasalan uudistuvassa keskustassa ja sen viereen rakentuu parhaillaan hotelli. Uimahallin laajennus valmistuu vuoden loppuun mennessä.

Kangasalan Uimahalli osakeyhtiö hakee parhaillaan uutta toimitusjohtajaa aiempaa laajempaan tehtävään, jossa painotetaan mm. tapahtumatoimintaa, tiivistä yhteistyötä kaupungin vapaa-aika- ja liikunta-palveluiden kanssa.

Lisätietoja:
Kaupunginjohtaja Oskari Auvinen, p. 040 133 6311
Kangasalan Uimahalli Oy:n hallituksen puheenjohtaja Heikki Salmela, p. 050 5526164