Kangasalan koulujen 150-vuotisjuhlavuoden logo syntyi kuudesluokkalaisen Olivian kynästä


Kangasalan opetuspalvelut järjesti loppuvuodesta 2020 logo-kilpailun Kangasalan koulujen 150-vuotisjuhlavuodelle.

Kangasalan opetuspalvelut järjesti loppuvuodesta 2020 logo-kilpailun Kangasalan koulujen 150-vuotisjuhlavuodelle. Kilpailuun saivat osallistua kaikki Kangasalan peruskoulujen oppilaat ja lukion opiskelijat. Kilpailuun toimitettiin yhteensä huikeat 77 ehdotusta, joista finalistivaiheeseen valikoitui 9 eri työtä. Finalistien joukosta raati valitsi voittajaksi Suoraman koulussa opiskelevan kuudesluokkalaisen Olivia Franssilan työn.

Kuvassa Olivia Franssila
Voittajatyön tekijä Olivia Franssila haki työhön inspiraatiota Pinterest –sivustolta.

Vuosi 2021 on juhlavuosi Kangasalan kouluille. Kuluvana vuonna kaupungin koulut täyttävät 150 ja lukio 100 vuotta. Oppimisen sataviisikymmentävuotista historiaa Kangasalla juhlitaan pitkin vuotta erilaisten tempausten, tapahtumien ja viestinnällisten tekojen merkeissä. Vuoden aikana on mahdollista kurkistaa nykykoulun arkeen mm. Taide kasvattaa-taidenäyttelyn ja koulujen Arkea ja juhlaa -vlogin välityksellä. Tarkempaa tieto juhlavuodesta ja sen tapahtumista löytyy juhlavuoden verkkosivuilta. Voittajalogo toimii juhlavuoden visuaalisena tunnuksena.

Logo-kilpailussa opiskelijoille annettiin vapaat kädet suunnittelun, värien ja materiaalin suhteen. Vaatimuksina oli, että logo kuvastaa Kangasalan koulujen150-vuotista taivalta ja että se olisi ytimekäs, omaleimainen, helppo muistaa ja käyttää. Digitaalista käyttöä varten logo viimeisteltiin ammattilaisten käsissä. Voittajatyön valinneeseen raatiin kuului edustajia Kangasalan koulujen rehtoreista, Nuorisovaltuustosta, Kangasalan senioreista, sekä Kangasalan opetuspäällikkö ja tapahtumakoordinaattori.

Opetuspäällikkö Merja Lehtonen on ilahtunut logo-kilpailun hyvistä ideoista ja aktiivisesta osallistumisesta kilpailuun. Kuluvaa juhlavuotta värittää korona, mutta sen ei anneta estää vaan päinvastoin kehitetään jälleen uusia tapoja tuoda oppimista ja koulutusta esille, kuten Kangasalan koulujen vlogit osoittavat. Sadanviidenkymmenen vuoden aikana koululaitos ja myöhemmin opetuspalvelut ovat muuttuneet paljon samalla myös yhteiskunnan muuttuessa. Juhlavuosi on osoitus siitä, että pysymme muutoksessa mukana, mutta huomioimme samalla historian tuntemuksen tärkeyden, opetuspäällikkö korostaa.   

Kuvassa koulujen juhlavuoden logo
Alkuperäinen logo viimeisteltiin digitaaliseen muotoon ammattilaisen käsissä.

Voittajatyöksi valikoituneen työn suunnittelu alkoi alkuvuodesta kuvaamataidon tunnilla. Suoraman koulun opettaja Päivi Mansikka-Aho kertoo olleensa iloinen siitä, että oppilaat saivat tehdä logon käsin ja syventyä samalla erilaisiin taiteen suuntiin, kuten sommitteluun, typografiaan ja värien käyttöön. ”Kuvataide on laaja oppiaine, jossa oppilaat onnistuvat erilaisissa tehtävissä” hän kuvailee. Voittajatyön suunnitellut Olivia kertoo työnsä syntyneen heti ensimmäisen idean pohjalta. Logon suunnittelussa hän haki inspiraatiota Pinterest -sivustolta. Työn haastavammaksi osuudeksi hän kertoo tyhjän alueen täyttämisen kuvan keskiosan ympärille. Voittajatyössä yhdistyvät kaupungista tutut elementit, kuten näköalatorni, vesistöt ja metsät, koulut ja oppiminen tiivistetyssä muodossa.

Video, jolla voittajatyön suunnittelut Olivia Franssila kertoo työn suunnittelusta

Juhlavuoden verkkosivut

Arkea ja juhlaa, Kangasalan koulut 150-vuotta -koulujen vlogi

 

Lisätietoja:

Merja Lehtonen, opetuspäällikkö merja.lehtonen@kangasala.fi p. +358 50 550 9084