Kangasalan kaupunkistrategia 2025: sujuvaa arkea, vahvaa elinvoimaa ja hyvinvointia


Kangasalan valtuusto hyväksyi toukokuun kokouksessaan uudistetun strategian, jonka tavoitteena on lisätä kaupungin elinvoimaisuuta ja vetovoimaisuutta muuttuvassa toimintaympäristössä. Strategian aikajänne ulottuu kahden valtuustokauden yli.

Kangasalan kunta otti vuoden 2018 alussa käyttöön kaupunki-nimityksen ja nyt hyväksytty strategia on Kangasalan ensimmäinen kaupunkistrategia. Strategiaa valmisteltiin laajassa yhteistyössä yli vuoden kestäneessä monitahoisessa prosessissa, johon osallistui luottamushenkilöitä, henkilöstöä, kaupunkilaisia ja muita sidosryhmiä. Vuoteen 2025 ulottuva strategia on elävä asiakirja, jota päivitetään vuosittain talousarvion yhteydessä.

Strategiassa kuvataan tavoitteiden lisäksi myös kaupungin päivitetyt arvot ja visio. Kangasalan viisi arvoa ovat: avoin, edelläkävijä, luotettava, turvallinen ja vastuullinen. Visionsa mukaan Kangasala on hyvinvoiva ja kehittyvä kesäpäivän kulttuurikaupunki.

Kangasalan ydinviestinä säilyy edelleen kaikkialla Suomessa tunnettu Kangasalla – oksalla ylimmällä, jonka on myös leikkisästi todettu olevan osa kangasalalaisten dna:ta. Tämä tuttu ja turvallinen johtoajatus kuvaa sitä, kuinka hyvin asiat Kangasalla ovat. Kangasalla välitetään aidosti ja ollaan ihmisen ja kaupunkilaisen puolella – palvellen, tukien ja kasvattaen menestystä.

Strategia rakentuu 12 tavoitteesta, joilla jokaisella on oma teemansa:

– erinomaiset ja kilpailukykyiset elinkeinoelämän alueet, palvelut ja profiilit

– arvostamme historiaamme, ympäristöämme ja vapaa-ajanmahdollisuuksia

– henkilöstö on osaavaa, hyvinvoivaa ja motivoitunutta

– kasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen edelläkävijä

– kehitämme Kangasalan imagoa

– kuuntelemme, kokeilemme, mahdollistamme ja välitämme

– tiivistyvät taajamat ja mahdollisuuksien maaseutu

– palveleva, uudistuvan toimintakulttuurin ja sujuvan arjen Kangasala

– sijainnista vetovoimaa – sujuvasti liikkuen

– tarkoituksenmukainen ja tavoitteellinen omistaminen

– tuemme hyvinvointia ja työllisyyttä

– tuottava, tehokas ja vaikuttava.

Tavoitteiden tarkempi sisältö avautuu konkreettisina keinoina, joita on koottu kunkin tavoitteen alle.

Esimerkiksi palveleva, uudistuvan toimintakulttuurin ja sujuvan arjen Kangasala tarkoittaa sitä, että toimintaa kehitetään niin, että asiakkaat voidaan kohdata silloin ja siellä, missä he liikkuvat.

– Historia, upea ympäristö ja vapaa-aika nousevat kärkeen uusissa tavoitteissamme, aivan kuten uudenlaisen palvelukulttuurinkin luominen, kaupunginjohtaja Oskari Auvinen sanoo. Arviomme on, että kuntien palvelujen on oikeasti muututtava nykyistä asiakaslähtöisemmiksi ja tämän on näyttävä ja tunnuttava konkreettisesti kaupunkilaisten arjessa.

Auvinen kertoo tämän tarkoittavan esimerkiksi sitä, että perinteiset virastoajat palveluissa on murrettava.

– Kaupunkilaisia on palveltava nykyistä pidempään, palvelupisteet voivat sijaita myös kauppakeskuksissa. Olemassaolomme oikeus on kaupunkilaisten parhaassa mahdollisessa palvelemisessa, summaa Auvinen.

Uudet, omalla profiilillaan rakentuvat elinkeinoalueet tuovat tuhansia työpaikkoja ja asukkaita Kangasalle. Samalla uudistetaan keskustaa viihtyisämmäksi. Sivistys ja kulttuuri, vapaa-aika ja matkailu nostetaan kaikki entistä paremmin esille, koska elämän laatu ja viihtyminen korostuvat ihmisten elämässä.

Oleellinen osa strategiaa on näkemys siitä, että sen toteuttamisessa ovat mukana ja osallisia kaikki kangasalalaiset. Strategia halutaankin juurruttaa monipuolisesti ja kiinnostavalla tavalla, jotta sen sisältö avautuisi käytännönläheisesti niin henkilöstölle kuin muillekin sidosryhmille. Strategia on jo myös visualisoitu sekä piirroskuviksi että animaatiovideoiksi.

Kuvitettu strategia-asiakirja on kaupungin verkkosivuilla osoitteessa: Kaupunki ja päätöksenteko/Hallinto ja talous/Strategiat

Strategiavideon voi katsoa tästä.

– Kangasalan kaupungilla on arvokas yhteiskunnallinen palvelutehtävä, jota kaupunkistrategian johdolla toteutetaan joka päivä, hallintojohtaja Jonna Sillman-Sola kiteyttää strategian merkityksen.