Kangasalan kaupungin poikkeusolojen vuoksi käynnistämät yt-neuvottelut päättyivät


Osassa Kangasalan kaupungin yksiköitä työ on Covid-19-tilanteen johdosta vähentynyt. Esimerkiksi kirjastot ja liikuntahallit on suljettu. Ryhmätoiminnot on keskeytetty.  Varhaiskasvatuksen lapsimäärät ovat pienentyneet. Mahdollisesta tulevasta valtioneuvoston tiukkojen linjausten purkamisesta huolimatta työn määrä ei virustilanteen aikana palaa tavanomaiselle tasolle. Työt ovat Covid-19-tilanteen johdosta vähentyneet tilapäisesti.

Kaupunki käynnisti 7.4. yt-neuvottelut lomautuksen valmistelemiseksi. Yhteistoimintaneuvottelut päättyivät tänään. Lomautuksen piiriin kuuluu enintään 155 henkilöä.  Lomautuksen peruste on Covid-tilanteesta johtuva työn tilapäinen väheneminen. Lomautukset kohdistuvat kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden, työllisyyspalveluiden, varhaiskasvatuksen sekä ateria- ja siivouspalvelun henkilöstöön. Lomautuksen piiriin kuuluvat myös koulunkäynnin ohjaajat sekä muutamat muut ammattilaiset, joiden työ on vähentynyt olennaisesti tilanteen johdosta. Koulunkäynnin ohjaajien lomautukset toteutetaan pääosin kesällä, koska korvaavaa työtä ei ole tarjolla.

Lomautuksen tarvetta vähentää mahdollinen asiakkaiden palvelutarpeen lisääntyminen sekä henkilöstön siirtyminen toisiin tehtäviin. Lomautustarvetta on vähentänyt palveluiden tuottaminen aiempaa enemmän etäpalveluna. Esim. nuoriso- ja liikuntapalvelut ovat kehittäneet sähköisiä etäpalveluita.

Lomautus sijoittuu ajanjaksolle 25.5.20-31.7.20 kullekin työntekijälle annettavassa lomautusilmoituksessa tarkemmin määritellysti. Lomautuksen pituus vaihtelee ammattiryhmittäin palvelu- ja työvoimatarpeesta johtuen.

Henkilöstö voi hakea lomautuksen tai palkanmaksun keskeytyksen ajalta ansiosidonnaista työttömyysturvaa joko työttömyyskassasta tai Kelasta.

Lisätiedot:
Oskari Auvinen, kaupunginjohtaja, p. 040 133 6311
Eija Tetri-Lähde, henkilöstöjohtaja, p. 050 550 9749
etunimi.sukunimi@kangasala.fi