Finnentien, Liisantien ja Ellintien perusparantamisen työalueet viikoilla 21 ja 22


Finnentien, Liisantien ja Ellintien perusparantaminen -urakka alkaa viikolla 21. Rakennusurakkaan kuuluu Finnentien saneeraus väliltä Tarpilantie-Tampereentie, Liisantien osuus Finnentiestä etelään sekä Ellintie. Rakennusurakassa kadut saneerataan kuivatusjärjestelmineen sekä valaistusrakenteineen. Liisantiellä ja Ellintiellä uusitaan lisäksi viemärit ja vesijohdot.

Rakennustöiden vuoksi Finnentie katkaistaan noin 100 metrin  pätkissä. Katkot kestävät 2 – 3 viikkoa/pätkä. Katkon aikana kiinteistöille pääsee kulkemaan vähintään yhdestä liittymästä. Rakennustyöt aloitetaan Tarpilantien risteyksestä, josta ne etenevät kohti Tampereentietä. Työn aikana liikenne ohjataan kiertoteille lukuun ottamatta kevyen liikenteen käyttäjiä ja lisäksi tonteille ajo sallitaan. Tiedotamme kiinteistökohtaisesti työn etenemisestä, mahdollisista kiertoreiteistä ja muista ajankohtaisista asioista liittyen töihimme työalueen lähestyessä kiinteistöjä.

Katuosuuden sulkemisen jälkeen seuraa vielä kadun pintarakennetyöt, kuten kiveykset ja asfaltointi. Alueen päällystystyöt on tarkoitus tehdä alustavasti Finnentiellä välillä Tarpilantie-Maijantie sekä Ellintien osuudella heinä-elokuun vaihteessa. Finnentien loppuosuus ja Liisantie päällystetään syys-lokakuussa. Töiden on tarkoitus valmistua kauttaaltaan marraskuun loppuun mennessä.

Pahoittelemme työstämme aiheutuvaa häiriötä.

Alla oleva kuva havainnollistaa työalueita ja etenemissuuntia.