Eduskuntavaalit 2019


Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 14.4.2019. Ennakkoäänestys toimitetaan 3. - 9.4.2019.

Äänestysalueet ja äänestyspaikat

Vaalipäivänä äänioikeutettu saa äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin ja äänestäjälle postitse saapuneeseen ilmoituskorttiin. Äänestyspaikat ovat avoinna kello 9-20.

Kangasalan kaupungin äänestysalueet ja niiden äänestyspaikat ovat seuraavat:
1. äänestysalue, Haviseva, äänestyspaikka Havisevan koulu
Yli-Nikkiläntie 49, 36120 Suinula
2. äänestysalue, Huutijärvi, äänestyspaikka Huutijärven koulu
Jokioistentie 7, 36270 Kangasala
3. äänestysalue, Kautiala, äänestyspaikka Kautialan koulu
Ponsantie 1269, 36340 Tohkala
4. äänestysalue, Kirkonkylä I, äänestyspaikka pääkirjasto
Keskusaukio 2, 36200 Kangasala
5. äänestysalue, Kirkonkylä II, äänestyspaikka pääkirjasto
Keskusaukio 2, 36200 Kangasala
6. äänestysalue, Liuksiala, äänestyspaikka Liuksialan koulu
Ahulinjärventie 21, 36200 Kangasala
7. äänestysalue, Raikku, äänestyspaikka Raikun koulu
Raikuntie 97, 36520 Raikku
8. äänestysalue, Ruutana, äänestyspaikka Ruutanan koulu (Koivurinne)
Ruutanantie 750, 36110 Ruutana
9. äänestysalue, Suorama I, äänestyspaikka Suoraman koulu
Kyötikkäläntie 10, 36220 Kangasala
10. äänestysalue, Suorama II, äänestyspaikka Suoraman koulu
Kyötikkäläntie 10, 36220 Kangasala
11. äänestysalue, Vatiala I, äänestyspaikka Pitkäjärven koulu
Vatialantie 4 A, 36240 Kangasala
12. äänestysalue, Vatiala II, äänestyspaikka Pitkäjärven koulu
Vatialantie 4 A, 36240 Kangasala
13. äänestysalue, Sahalahti, äänestyspaikka Sariolan koulu
Kärkkääntie 12, 36420 Sahalahti
14. äänestysalue, Kuhmalahti, äänestyspaikka Kuhmalahden seurakuntatalo
Lehtitie 1, 36810 Kuhmalahti

Ennakkoäänestys

Kangasalan kaupungin yleiset ennakkoäänestyspaikat ja niiden aukioloajat eduskuntavaaleissa ovat seuraavat:
Prisma, Mäkirinteentie 10
ke-pe 3.4. – 5.4.2019 klo 09.00 – 20.00
la-su 6.4. – 7.4.2019 klo 10.00 – 16.00
ma-ti 8.4. – 9.4.2019 klo 09.00 – 20.00
Pääkirjasto, Keskusaukio 2
ke-pe 3.4. – 5.4.2019 klo 10.00 – 19.00
la 6.4.2019 klo 10.00 – 15.00
su 7.4.2019 klo 12.00 – 16.00
ma-ti 8.4. – 9.4.2019 klo 10.00 – 20.00
Sariolan koulu, Kärkkääntie 12
ke-pe 3.4. – 5.4.2019 klo 10.00 – 18.00
ma-ti 8.4. – 9.4.2019 klo 10.00 – 18.00
Kuhmalahden kirjasto, Rautajärventie 26
ke 3.4.2019 klo 10.00 – 15.00
to 4.4.2019 klo 13.00 – 19.00
pe 5.4.2019 klo 10.00 – 15.00
ma 8.4.2019 klo 13.00 – 19.00
ti 9.4.2019 klo 10.00 – 15.00

Laitosäänestys

Laitoksissa ennakkoäänestys tapahtuu vaalitoimikunnan lain perusteella määrääminä aikoina.

Kotiäänestys

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan (kotiäänestys) Suomessa siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.
Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.
Kotiäänestykseen oikeutetun on kirjallisesti tai puhelimitse ilmoitettava halukkuudestaan äänestää ennakolta kotonaan viimeistään tiistaina 2.4.2019 ennen klo 16.00 Kangasalan kaupungin keskusvaalilautakunnalle. Ilmoituksen voi myös tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö. Kotiäänestykseen liittyviä lomakkeita saa keskusvaalilautakunnalta. Lomakkeen voi myös tulostaa osoitteesta https://vaalit.fi/aanestaminen-kotona. Puhelimitse ilmoittautumisia vastaanottavat Tomi Toivonen, puh. 040 7546332 ja Maija Honkonen, puh. 040 1336430. Kangasalan kaupungin keskusvaalilautakunnan postiosoite on PL 50, 36201 Kangasala.
Kotiäänestys tapahtuu kello 9.00 – 20.00 ennakkoäänestysaikana. Kotiäänestyksen tarkemmasta ajankohdasta ilmoitetaan erikseen äänestäjälle.

Henkilöllisyyden selvittäminen

Äänestäjän on todistettava henkilöllisyytensä äänestäessään. Äänestäjän tulee ottaa mukaansa äänestyspaikalle kuvallinen henkilöllisyystodistus, esimerkiksi henkilökortti, ajokortti tai passi. Henkilö, joka ei omista henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, voi saada poliisilaitokselta maksuttoman, väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten.