Liikennöinti

 

Kangasalta on hyvät linja-autoyhteydet naapurikuntiin. Kangasalan ja Tampereen keskustojen välillä on runsas vuorotarjonta, monilta osin kilpailukykyinen henkilöautoliikenteen kanssa. Samoin lähes kaikilta kunnan osa-alueilta on arkisin hyvät yhteydet kunnan keskustaan ja sitä kautta myös Tampereelle.

Vuorotarjonta jakautuu kaukoliikenteeseen ja lähiliikenteeseen. Kaukoliikenne on nopeaa lähinnä keskustojen välistä pääteitä pitkin ajettavaa liikennettä. Lähiliikenne puolestaan palvelee kulkemista eri asuntoalueilta kuntakeskukseen.

Linja-autoliikennettä täydentää kaksi kunnan ylläpitämää asiointi- ja palveluliikenneautoa. Palveluliikenneautojen palvelu kattaa koko kunnan alueen. Se on kaikille avointa liikennettä, mutta kalustonsa ja liikennöintitapansa puolesta siinä on erityisesti huomioitu iäkkäämpien ja liikuntaesteisten tarpeet.

Palvelubussin ja asiointiliikennöinnin aikataulut ja hintatiedot