Palvelubussit

ILMAISET MATKAT SOTAVETERAANEILLE KANGASALAN KUNNAN PALVELUBUSSEISSA JA ASIOINTILIIKENTEESSÄ 1.1.2013 ALKAEN

Kangasalan kunnanhallituksen päätöksellä (Kh 15.10.2012 § 221) Kangasalan sotaveteraaneilla ilmainen matkustusoikeus Kangasalan palvelubusseissa sekä Sahalahden ja Kuhmalahden asiointiliikenteessä 1.1.2013 alkaen.
 
Ilmainen matkustusoikeus koskee rintamasotilastunnuksen, rintamapalvelustunnuksen tai rintamatunnuksen omaavia veteraaneja.
 
Veteraanin tulee osoittaa oikeutensa ilmaiseen matkaan palvelubussissa Tampereen matkakortilla, johon on ladattu veteraanilippu, tai Kela-kortilla, jossa on R- eli rintamamerkintä tai muu virallinen todiste rintamatunnuksesta. Asiointiliikenteessä Sahalahdella ja Kuhmalahdella esitetään kuljettajalle Kela-kortti.

 

KANGASALAN KUNNAN ASIOINTILIIKENNE SAHALAHDEN ALUEELLA
Asiointiliikennettä Sahalahden alueella ajaa Jorma Urkon taksi p. 0400 893 337 tai 0400 440 052. Matkasta peritään linja-autotaksan mukainen maksu. Asiointiliikennettä voivat käyttää kaikki kuntalaiset ja kesämökkiläiset.