Yksityiset sosiaalipalvelut

 • Yksityisten sosiaalipalvelun tuottajien on haettava toiminnalleen lupa Aluehallintovirastosta tai Valvirasta, jos toiminta on ympärivuorokautista.
   
 • Muiden kuin ympärivuorokautisten sosiaalipalvelujen tuottajien on tehtävä ilmoitus toiminnastaan sille kaupungille, missä toimii. Kaupunki toimittaa ilmoituksen edelleen lausuntoineen Aluehallintovirastolle, joka rekisteröi palveluntuottajan.
   
 • Kotihoidon tukipalveluista (siivous, ruokahuolto, kylvetys, asiointiapu ja muu henkilökohtainen apu) tehdään ilmoitus kaupungin sosiaaliviranomaiselle, joka rekisteröi palvelun.

Yksityiset sosiaalipalveluntuottajat voivat myydä palvelua ilman arvonlisäveroa, kun palveluntuottaja on rekisteröity joko Aluehallintoviraston tai kaupungin rekisteriin, jolloin se kuuluu kaupungin valvontavelvollisuuden piiriin. Arvonlisäverotonta palvelua on Verohallinnon ohjeen mukaan lasten päivähoito, lasten ja nuorten huolto, vanhusten huolto, kehitysvammaisten huolto, vammaisten palvelut ja tukitoimet sekä päihdehuolto ja muu tällainen toiminta.

Arvonlisäverottomuuden edellytys on sosiaalihuollon tarve, eli asiakkaan toimintakyky on alentunut perhetilanteen, rasittuneisuuden, sairauden, synnytyksen, vamman tai vastaavan syyn perusteella ja hän tarvitsee apua päivittäisiin toimintoihin. 

Palvelun tuottajan on laadittava palvelusta asiakkaan kanssa kirjallinen suunnitelma ja sopimus, johon kirjataan sosiaalihuollon tarpeen peruste.  

Ohjeet rekisteröitymiseen:

Arvonlisäverottomien sosiaalipalveluiden tuottaminen edellyttää, että palveluntuottaja:

 • tekee kaupunkiin ilmoituksen toiminnasta (Valviran lomake kaikkine liitteineen)
   
 • laatii omavalvontasuunnitelman (toiminnan ja laadun yksityiskohtainen kuvaus, Valviran lomake), joka lähetetään kaupungille ilmoituksen yhteydessä.

Lisätiedot:
vanhustyön johtaja
p. 050 406 1181

Lisätietoa palvelun arvonlisäverottomuudesta ja kaupungin valvontavelvollisuudesta sekä lomakkeita yksityisten tuottajien rekisteröitymistä varten:

Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta
Sosiaalipalvelujen omavalvontasuunnitelman lomakepohja
www.tietosuoja.fi Henkilörekisteriseloste
www.elias.fi Palvelusuunnitelma ja palvelusopimus
www.vero.fi (haulla sosiaalihuoltopalvelujen arvonlisäverotus)
Kotiin annettavat palvelut (valtakunnallinen valvontaohjelma)
Sosiaalihuollon säännökset