Yhteystiedot

Rekola-koto
Rekolantie 14
36200 Kangasala
Fax. 03 5655 4935

Osasto 1
Puh. 040 133 6582

Osasto 2A
Puh. 040 133 6584

Osasto 2B
Puh. 040 133 6586

Osasto 3
Puh. 050 567 3044

Hopealampi, Ankkuri
Puh. 050 415 5033

Hopealampi, Reimari
Puh. 050 467 2345

Päiväkeskus
Puh. 040 133 6625 virka-aikana
Puh. 040 133 6582 iltaisin

Rikun ryhmäkoti
Puh. 050 469 9719, 050 469 9718

Kuntoutus
040 133 6633

 

Virikeohjaus
040 133 6772

 

Rekola-Kodon esite  (105 kB)

Rekola-koto

Rekola-koto on 110-paikkainen kunnan omistama vanhainkoti. Rekola-koto tarjoaa pitkäaikaishoitoa ja tukee myös kotona selviytymistä järjestämällä kotona asuville vanhuksille lyhytaikaishoitoa ja päiväkeskustoimintaa.

Toimintaperiaatteet

Yksilöllisyys: huomioidaan asukas yksilöllisenä, ainutkertaisena, tasa-arvoisena aikuisena ihmisenä.
Kuntouttava hoito: kuntouttavalla hoidolla tuetaan vanhuksen jäljellä olevia kykyjä ja taitoja, että vanhus voisi elää mahdollisimman normaalia elämää.
Kokonaisvaltainen hoito: huolehditaan vanhuksen fyysisestä, psyykkisestä, sosiaalisesta ja hengellisestä hyvinvoinnista.
Kodinomaisuus: turvallinen, lämmin, viihtyisä ja kodinomainen ilmapiiri.

Laitoshoidon johtaja
Anna-Liisa Ojala
puh. 050 395 6658

Henkilöstökoordinaattori  
Satu Järvenpää                             
puh. 0400 502 825

Osasto 1, Dementiaosasto Hopealampi, Päiväkeskus, kuntoutus ja osasto 3
osastonhoitaja Heikki Murtonen
puh. 050 307 2004

Osasto 2A, 2B ja Rikun ryhmäkoti
osastonhoitaja Sirkka-Liisa Vepsäläinen
puh. 050 395 6661

Rekola-kotoon tulo
Palveluista päättää vanhuspalvelujen sosiaalityöntekijä Salla Laiho
puh. 050 550 9742

Hoitomaksut
toimistosihteeri Marja Torkkel
puh. 040 133 6202

Toimistosihteeri Sinikka Nokkonen
puh. 050 364 6113