Yhteystiedot

Rekola-koto
Rekolantie 14
36200 Kangasala
Fax. 03 5655 4935

Osasto 1
Puh. 040 133 6582

Osasto 2A
Puh. 040 133 6584

Osasto 2B
Puh. 040 133 6586

Rikun ryhmäkoti
Puh. 050 469 9719, 050 469 9718

Kuntoutus
040 133 6633

 

Virikeohjaus
040 133 6772

 

Esitteet

Rekola-koto  (141 kB)
Osasto 1  (38 kB)
Rikun ryhmäkoti  (429 kB)

Rekola-koto

Rekola-koto on 65-paikkainen kunnan omistama vanhainkoti. Rekola-koto tarjoaa pitkäaikaishoitoa ja tukee myös kotona selviytymistä järjestämällä kotona asuville vanhuksille lyhytaikaishoitoa ja päiväkeskustoimintaa.

Toimintaperiaatteet

Yksilöllisyys: huomioidaan asukas yksilöllisenä, ainutkertaisena, tasa-arvoisena aikuisena ihmisenä.
Kuntouttava hoito: kuntouttavalla hoidolla tuetaan vanhuksen jäljellä olevia kykyjä ja taitoja, että vanhus voisi elää mahdollisimman normaalia elämää.
Kokonaisvaltainen hoito: huolehditaan vanhuksen fyysisestä, psyykkisestä, sosiaalisesta ja hengellisestä hyvinvoinnista.
Kodinomaisuus: turvallinen, lämmin, viihtyisä ja kodinomainen ilmapiiri.

Henkilöstökoordinaattori  
Satu Järvenpää                             
puh. 0400 502 825

Osasto 1 ja kuntoutus
osastonhoitaja
puh. 050 307 2004

Osasto 2A, 2B ja Rikun ryhmäkoti
osastonhoitaja Sirkka-Liisa Vepsäläinen
puh. 050 395 6661

Rekola-kotoon tulo
Palveluista päättää vanhuspalvelujen sosiaalityöntekijä Salla Laiho
puh. 050 550 9742

Hoitomaksut
toimistosihteeri Marja Torkkel
puh. 040 133 6202