Asuminen

Korjausavustukset

Vanhusten ja vammaisten asuntojen korjaamiseen voi saada korjausavustusta, jos vähintään yksi asukkaista on täyttänyt 65 vuotta tai on vammainen. Lue lisää

Sotilasvammakorvaukset

Sotainvalidit voivat joissain tapauksissa saada korvausta esimerkiksi apuvälineistä ja asunnon muutostöistä. Sotilasvammakorvauksia haetaan Valtiokonttorilta.

Eläkkeensaajien asumistuki

Kansaneläkkeeseen oikeutetut voivat hakea Kansaneläkelaitokselta eläkkeensaajien asumistukea. Varhennetun vanhuuseläkkeen saajalle voidaan asumistukea maksaa sen jälkeen, kun hän on täyttänyt 65 vuotta. Asumistukea maksetaan sekä vuokra-asunnossa että omistusasunnossa asuville. Eläkkeensaajan tulot ja asumiskustannukset vaikuttavat tuen määrään.

Korjausneuvonta

Vanhustyön keskusliitolla on 15 alueellista korjausneuvojaa. He avustavat sotainvalideja, veteraaneja ja muuta vanhusväestöä asunnossa tarvittavien muutostöiden kartoittamisessa, suunnittelussa ja korjausavustusten hakemisessa. Tarvittaessa he auttavat myös muutostyöt suorittavan urakoitsijan etsimisessä.

Korjausneuvonta on maksutonta, remonttikulut asiakas maksaa itse. Lue lisää