Terveyspalvelujen ajanvaraus

 

Yllä olevasta linkistä avautuvalla palvelulla voit hakea oman terveysasemasi tietoja antamalla hakukenttään osoitteesi muodossa ”Kadun nimi, Kunta” tai osoittamalla kotipaikkasi kartalta.

Neuvolapalvelut

Neuvolapalvelut on tarkoitettu koko väestölle terveyden edistämisen ja ylläpitämisen tueksi.

Neuvola tuottaa ennaltaehkäiseviä terveyspalveluita, liittyen perhesuunnitteluun (raskauden ehkäisy, seksuaaliterveys), äitiyshuoltoon- ja lastenneuvolan palveluihin.

Neuvolatyön tavoite on lisätä lasta odottavien ja lapsiperheiden hyvinvointia ja terveyttä. Lasta odottavat vanhemmat tarvitsevat neuvolalta sosiaalista ja henkistä tukea uudessa elämäntilanteessa. Lapsen syntymä merkitsee suurta muutosta kaikkien perheenjäsenten elämässä, joten neuvolassa on hyvä ennakoida lapsen syntymää ja sen vaikutuksia parisuhteeseen sekä kaikkien perheenjäsenten elämään. Molempien vanhempien kanssa on tärkeää keskustella vanhempien keskinäisen suhteen ja toimivan vuorovaikutuksen merkityksestä lapsen ja koko perheen hyvinvoinnille.

Perhesuunnittelun/raskauden ehkäisyneuvonnan tavoite on parantaa seksuaaliterveyttä ja tarjota raskauden ehkäisypalvelut.

Neuvola toimii myös asiantuntijana omalla vastuualueellaan päätöksentekijöille lasta/nuorta ja perhettä koskevissa asioissa.

Neuvolan keskeisiä työmuotoja ovat vastaanottotoiminta, kotikäynnit, perhevalmennus, ryhmätoiminta, puhelinneuvonta ja koulutus/teemapäivät.