Erityistyöntekijät

Terveyskeskuksen sosiaalityö

Sairastuminen tai vammautuminen aiheuttaa muutoksia elämään ja arkeen. Samanaikaisesti voi olla esimerkiksi asumiseen, työkykyyn, kotona selviämiseen ja toimeentuloon liittyviä kysymyksiä. Sosiaalityöntekijän kanssa potilas ja omaiset voivat luottamuksellisesti selvittää potilaan elämäntilannetta ja mahdollisen tuen tarvetta.

Sosiaalityöntekijän palvelut ovat kuntalaisten käytettävissä mm. seuraavissa asioissa:

  • Sosiaalinen arvio työkykyyn ja ammatilliseen kuntoutukseen tai vaativaan palvelujen tarpeen arvioon liittyvissä kysymyksissä (sosiaalityöntekijä tuottaa tarvittaessa erillisiä lausuntoja hakemusten tueksi)
     
  • Sosiaalisen toimintakyvyn tukeminen eli sosiaalipalveluja, kuntoutumista, vammaispalveluja ja jatkohoitopaikkoja koskeva ohjaus ja neuvonta
     
  • Toimeentulon turvaaminen eli sosiaaliturva ja etuudet esim. Kelan etuudet, edunvalvojan hakeminen ja eläkkeiden haku sekä kolmannen sektorin mahdollistamien avustusten hakemisen ohjaus ja neuvonta

Yksilöllisen asiakastyön lisäksi sosiaalityöntekijä osallistuu hoitoneuvotteluihin, verkostopalavereihin ja kuntoutustyöryhmiin sekä antaa terveyssosiaalityön asiantuntijana konsultaatioapua eri ammattiryhmille. Sosiaalityöntekijä toimii tiiviissä yhteistyössä eri viranomaisten kanssa. Sosiaalityöntekijä avustaa tarvittaessa myös hakemusten teossa.

Sosiaalityöntekijä on SAS-työryhmän jäsen (selvittää ja arvioi ikäihmisten palveluasumisen ja ympärivuorokautisen hoivan sijoituksia). Sosiaalityöntekijä on myös SAS2 työryhmän jäsen (selvittää tarvittaessa minkä palvelujen piiriin asiakkaan mahdollinen asumispalveluasiakkuus ohjautuu). Lisäksi sosiaalityöntekijä on lääkinnällisen kuntoutuksen työryhmän jäsen ja veteraanikuntoutuksen yhdyshenkilö.

 

Terveyskeskussairaalan vuodeosastolla sosiaalityöntekijä on potilaiden, omaisten ja henkilökunnan käytettävissä sopimuksen mukaan.

 

Sosiaalityöntekijään potilas voi ottaa yhteyttä joko suoraan tai henkilökunnan välityksellä. Omaisen tai muun sairaalan ulkopuolisen olisi hyvä varata aika henkilökohtaiseen keskusteluun etukäteen.

 

Sosiaalityön palvelut ovat asiakkaille maksuttomia.

Sosiaalityöntekijä
Henna Määttä
puh. 040 133 6255
henna.maatta (at) kangasala.fi
Puhelinaika ma-pe klo 9-10

Käynti ja kulkuosoite:
Kangasalan sosiaali- ja terveyskeskus
Kangasalan keskusterveysasema, 0.kerros
Herttualantie 28, 36200 Kangasala

Kulkuohje
Pääovista sisään 0.kerrokseen (hissi) tai terveysaseman oikealta puolelta
terapiatilan katoksen ovista sisään.

 

Jalkaterapia

Jalkaterapeutti Jenni Muroke
Vastaanotto on keskusterveysaseman keskusneuvolan tiloissa.
Herttualantie 28, 36200 Kangasala
puh. 050 5915 005, ma-pe klo 7.30-8.00 ja klo 10.30-11.00

2.1.2018 alkaen puh.aika ma-pe vain klo 10.30-11.00

Kangasalan sosiaali- ja terveyskeskuksessa toimii yksi jalkaterapeutti, joka hoitaa Kangasalan ja Pälkäneen alueen asukkaita, pääasiassa diabetesta ja reumaa sairastavia potilaita.

Jalkaterapiaa saavat ensisijaisesti ne diabetespotilaat, joiden jalkojen terveys on uhattuna. Tähän ryhmään kuuluvilla potilailla on jaloissa tuntomuutoksia, virheasentoja, verenkierron muutoksia tai haavoja tai heiltä on amputoitu alaraaja, jalkaterä tai varvas. Jalkaterapiaa voi tarvittaessa saada myös nivelreumaa, vaikeaa alaraajojen neuropatiaa ja valtimokovettumatautia sairastavat potilaat.

Jalkaterapeutin vastaanotolle pääsee lääkärin, terveydenhoitajan tai muun terveydenhuollon ammattilaisen lähetteellä. Jalkaterapeutti kutsuu vastaanotolle lähetteen perusteella. Käyntiin varataan aikaa
noin tunti.

Käyntimaksu on 11,40 € (alle 18-vuotiaille maksuton).
Läheiset ovat tervetulleita vastaanotolle.

 

Astma- ja allergiahoitajan vastaanotto

Kangasalan asukkaita palvelevan astmahoitajan vastaanotto keskusterveysasemalla
Kangasala Herttualantie 28.

Ajanvaraus ja neuvonta
ti, to ja pe klo 12.30-13.30 puh. 050 4056 847.

Puheterapeuttien toiminta Kangasalla

Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta mikä kohdistuu kommunikaatiohäiriöiden sekä syömis- että nielemisvaikeuksien tutkimiseen, diagnosointiin, häiriöiden riittävän varhaiseen toteamiseen, ohjantaan, ennaltaehkäisyyn ja terapiaan. Puheterapia kohdistuu ohjantana myös asiakkaan huoltajiin, omaisiin ja lähiympäristöön. Puheterapeutti toimii yhteistyössä kuntoutuksessa mukana olevien tahojen ja ammattihenkilöiden kanssa.

Kangasalan perheneuvolassa on kolme puheterapeuttia. Kaksi puheterapeuteista
työskentelee keskusterveysasemalla ja he antavat puheterapiapalveluja myös
aikuisasiakkaille. Kolmas puheterapeutti työskentelee perheneuvolassa.
Puheterapiaan tullaan joko lähetteen, konsultaatiopyynnön tai asiakkaan oman
yhteydenoton perusteella. Lapsi ohjataan puheterapeutin tutkimuksiin useimmiten
lastenneuvolan ikäkausitarkastuksesta. Myös muut lasta hoitavat ja kuntouttavat tahot
voivat ohjata lapsen puheterapeutille. Aikuisasiakkaat ohjautuvat useimmiten lääkärin
lähetteellä esim. vuodeosastolta.

Puheterapiapalveluista saa lisätietoja terveyskeskuksesta, neuvolasta tai perheneuvolasta.
Puheterapiapalvelut ovat asiakkaalle maksuttomia.

Keskusterveysasema (lapset ja aikuiset)
Sirpa Kaapeli-Suominen
p. 040 133 6560
Herttualantie 28
36200 Kangasala

Tarja Welin-Virtanen
p. 040 133 6564
Herttualantie 28
36200 Kangasala

Perheneuvola (lapset ja nuoret)
Eeva-Maija Muola
Kunnantie 2
36200 Kangasala
040 133 6574 ma-ti 12.00-12.30
to-pe 12.00-12.30