Yhteystiedot

Sosiaali- ja terveyskeskus
Myllystenpohjantie 2, 2. krs
PL 50
36201 Kangasala

Puh. 03 5655 3000

Avoinna ma - pe 9 - 15

Sähköposti:
etunimi.sukunimi@kangasala.fi

Vammaispalvelut

Tehtäväalueen esimies
Vammaispalvelun johtaja
Tea Kärnä
puh. 050 323 1931

Vammaispalvelujen sosiaalityöntekijä, A - L
Sari Jaakkola /  Päivi Loimala
puh. 040 133 6203
puhelinaika ma-pe klo 12-13

Vammaispalvelujen sosiaalityöntekijä, M - Ö
Juhani Karjalainen, va
puh. 050 395 6679
puhelinaika klo 12-13

Kehitysvammahuollon sosiaalityöntekijä
Ritva Ahteneva
puh. 050 372 3181

Toimistosihteeri
Katja Heino
puh. 040 133 6435

Vammaispalveluilla edistetään vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä. Palveluilla pyritään poistamaan vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä.

Vammaisten henkilöiden tarvitsemat palvelut ja tukitoimet järjestetään siten, että ne tukevat heidän omatoimista suoriutumistaan.

Vammaispalvelut

Kaupungin erityisen järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvat palvelut ja taloudelliset tukitoimenpiteet on tarkoitettu vaikeavammaisille

  • henkilökohtainen apu
  • kuljetuspalvelu
  • palveluasuminen
  • asunnon muutostyöt sekä asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet
  • päivätoiminta

Kaikille vammaisille tarkoitettuja palveluja ja tukitoimia järjestetään määrärahojen puitteissa:

  • päivittäisissä toiminnoissa tarvittavat välineet
  • sopeutumisvalmennus ja kuntoutusohjaus
  • tuki ylimääräisiin erityisravintokustannuksiin
  • tuki ylimääräisiin vaatekustannuksiin

Lääkinnällistä kuntoutusta myönnetään pitkäaikaisissa tai pysyvissä sairauksissa; lisätietoja Kangasalan terveyskeskuksesta.

Henkilökohtainen apu

Taloudellinen tuki henkilökohtaisen avustajan palkkaamiseen on tarkoitettu sellaiselle vammaiselle henkilölle, joka tarvitsee runsaasti toisen henkilön apua kotona jokapäiväisissä toimissaan ja kodin ulkopuolisessa toiminnassa. Vammainen henkilö palkkaa avustajan itse ja toimii tämän työnantajana.

Palveluasuminen

Palveluasuminen on tarkoitettu vaikeavammaiselle henkilölle, joka vammansa tai sairautensa vuoksi tarvitsee päivittäisissä toiminnoissa toisen henkilön apua jatkuvaluonteisesti, vuorokauden eri aikoina tai muuten erityisen runsaasti, mutta joka ei ole laitoshuollon tarpeessa. Vaikeavammaiselle sopivan asunnon lisäksi siihen kuuluu yksilöllisesti suunnitellut palvelut.
 

Asunnon muutostyöt sekä asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet

Asunnonmuutostöitä myönnetään vaikeavammaiselle henkilölle, jolle liikkuminen tai muu omatoiminen suoriutuminen vakituisessa asunnossa tuottaa erityisiä vaikeuksia. Asunnon muutostyönä kustannetaan myös esteiden poistaminen asunnon välittömästä lähiympäristöstä.
 
Vaikeavammaiselle voidaan kustantaa myös asuntoon kiinteästi asennettavia välineitä ja laitteita, kuten nostolaite, ovenavauslaite, kuulovammaisille tarkoitettu hälytinjärjestelmä ym. Välineet ja laitteet hankitaan yleensä kaupungin omistukseen ja ne annetaan vaikeavammaiselle henkilölle käytettäväksi.
 

Kangasalan kaupunki järjestää Kangasalan ja Pälkäneen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut yhteistoiminta-alueella 1.1.2014 alkaen.