Kunnanjohtaja Oskari Auvinen

 

Kunnanjohtaja Oskari Auvinen
Syntynyt 1972 Parikkalassa
Yhteiskuntatieteiden maisteri, eMBA
Kotipaikka Kangasala

Kunnanjohtajan palsta


Yhteystiedot:
Kunnanjohtaja Oskari Auvinen
PL 50, 36201 Kangasala
oskari.auvinen(at)kangasala.fi
p. 040 133 6311

Sijainen:
Kehitysjohtaja Jarmo Kivineva
jarmo.kivineva(at)kangasala.fi
p. 0400 637 651

Sihteeri:
Johdon sihteeri Marja Mielonen
marja.mielonen(at)kangasala.fi
p. 040 133 6547

Kunnanjohtaja

Kunnanjohtajan asema ja tehtävät

Kunnanjohtaja johtaa kuntalain mukaisesti kunnan hallintoa, taloutta ja kuntakonsernia kunnanhallituksen alaisuudessa.

 

Kangasalan kunnan johtamisessa korostetaan kuntastrategiassa asettuja tavoitteita, ennakointia, suunnitelmallisuutta, viestintää, vuorovaikutusta, avoimuutta sekä hyvää henkilöstöpolitiikkaa.

Kunnanjohtajan työn painopistealueita ovat

 • kuntaorganisaation ja kuntakonsernin johtaminen ja yhteistyön kehittäminen
 • kuntastrategian ja siihen liittyvien ohjelmien laatimisprosessien johtaminen
 • kesäpäivän kulttuurikunnan itsenäisyyden, identiteetin ja imagon vaaliminen ja vahvistaminen
 • kuntaorganisaatiota ja toimintaosaamista uudistava muutosjohtaminen
 • kunnan johtoryhmän johtaminen ja johtoryhmän kehittäminen
 • kunnan talouden johtaminen kunnan talouden tasapainoisuudesta ja pitkän tähtäimen kehityksestä huolehtien
 • johtamisjärjestelmien ja johtamisen vuosisuunnittelun kehittäminen
 • hallinto- ja henkilöstöorganisaation kehittäminen hyvästä työilmapiiristä huolehtien
 • työyhteisöjen vastuullisuuden ja vuorovaikutuksellisuuden kehittäminen
 • osaamisen johtamisen kehittäminen
 • palvelutoiminnan sekä sen tuloksellisuuden ja laadun kehittämisen johtaminen
 • elinkeinopolitiikan johtaminen ja elinkeinoelämän edellytysten parantaminen
 • maankäytön johtaminen
 • luovan ja innovatiivisen työskentelykulttuurin vahvistaminen
 • vastata kunnanhallituksen päätösten valmistelusta ja täytäntöönpanosta sekä esittelystä hallintosäännön periaatteiden mukaisesti
 • vastata viestinnän johtamisesta
 • tiedolla johtamisen kehitttäminen
 • kuntayhteistyö, seudullinen yhteistyö, edunvalvonta, verkostojen luominen ja johtaminen 
 • EU-edunvalvonta, EU-rahoituksen hyödyntämisen kehittäminen ja Kangasalle tärkeiden avainasioiden ja hankkeiden edistäminen, Kangasalle lisäarvoa tuovan kansainvälisyyden kehittäminen
 • sisäisen valvonnan järjestäminen, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallinnan järjestäminen sekä konsernivalvonnan toteuttaminen
 • kuntalaisten osallisuuden, asukaslähtöisyyden ja yhteisöllisyyden kehittäminen
 • asukkaiden omaehtoisuuteen perustuvien hyvinvointia tukevien toimenpiteiden edistäminen
 • päätöksenteon avoimuuden ja ennakointimenettelyn kehittäminen

Kunnanjohtaja Oskari Auvisen merkittävimmät luottamustehtävät ovat Pirkanmaan jätehuolto Oy:n hallituksen jäsenyys, Tammervoima Oy:n hallituksen varapuheenjohtajuus, Tredu-kiinteistöt Oy:n hallituksen jäsenyys ja Tampereen teknillisen yliopiston talouden ja rakentamisen tiedekunnan neuvottelukunnan jäsenyys.