Suunnitelmat nähtävillä

 

KATUSUUNNITELMAEHDOTUS

Kangasalan kunnan teknisessä keskuksessa (os. Urheilutie 13) ja kunnan internetsivulla on julkisesti nähtävillä ajalla 14.6. - 28.6.2017 maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 §:n mukaisesti seuraava katusuunnitelmaehdotus: 

LENTOLAN TEOLLISUUSALUE

Uusi linja-autojen pysäkkipari linjalle 45, Mäkirinteentie / Lentolantie

Suunnitelmat pdf-tiedostoina:

Kartta

Leikkaukset 

Mahdolliset muistutukset katusuunnitelmaehdotuksesta tulee jättää nähtävilläoloaikana kirjallisesti tekniselle keskukselle os. PL 50, 36201 Kangasala.

14.6.2017 TEKNINEN KESKUS

 

____________________________________________________________________________________

 

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on lähettänyt Kangasalan kunnalle tiesuunnitelman 

Maantien 14019 (Puntari) lakkauttaminen, Kangasala

Sijaintikartta pdf-tiedostona:

Sijaintikartta Puntari

Suunnitelma pidetään yleisesti nähtävänä 30 päivää 31.5.2017 - 30.6.2017 välisen ajan Kangasalan kunnan teknisessä keskuksessa os. Urheilutie 13 (maantielaki 27 §). 

Suunnitelmaan on mahdollista tutustua suunnitelman nähtävänäoloaikana yllämainitussa paikassa. 

Kiinteistön omistajilla ja muilla asianosaisilla sekä niillä, joiden asumiseen työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma saattaa vaikuttaa, on mahdollisuus muistutusten tekemiseen suunnitelmasta. Muistutukset on toimitettava Kangasalan kunnalle ennen nähtävänäoloajan päättymistä (maantielaki 27§).                     

31.5.2017 TEKNINEN KESKUS                                                                                                     

____________________________________________________________________________________

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on lähettänyt Kangasalan kunnalle tiesuunnitelman

Maantien 14020 (Siuronsalmi) lakkauttaminen, Kangasala

Sijaintikartta pdf-tiedostona:

Sijaintikartta Siuronsalmi

Suunnitelma pidetään yleisesti nähtävänä 30 päivää 31.5.2017 - 30.6.2017 välisen ajan Kangasalan kunnan teknisessä keskuksessa os. Urheilutie 13 (maantielaki 27 §).

Suunnitelmaan on mahdollista tutustua suunnitelman nähtävänäoloaikana yllämainitussa paikassa.

Kiinteistön omistajilla ja muilla asianosaisilla sekä niillä, joiden asumiseen työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma saattaa vaikuttaa, on mahdollisuus muistutusten tekemiseen suunnitelmasta. Muistutukset on toimitettava Kangasalan kunnalle ennen nähtävänäoloajan päättymistä (maantielaki 27§).          

31.5.2017 TEKNINEN KESKUS