Suunnitelmat nähtävillä

KATUSUUNNITELMAEHDOTUS JA YLEISEN ALUEEN SUUNNITELMAEHDOTUKSET

Kangasalan kunnan teknisessä keskuksessa (os. Urheilutie 13) ja kunnan verkkosivulla

ovat julkisesti nähtävillä ajalla 11.12. - 27.12.2017 maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 §:n mukaisesti seuraava katusuunnitelmaehdotus: 

ATRAKUJAN PERUSPARANTAMINEN 

Suunnitelmaehdotukset pdf-tiedostoina:

Asemapiirustus

Leikkaukset 

Mahdolliset muistutukset suunnitelmaehdotuksista tulee jättää nähtävilläoloaikana kirjallisesti tekniselle keskukselle os. PL 50, 36201 Kangasala. 

11.12.2017 TEKNINEN KESKUS

____________________________________________________________________________________

Valtatien 12 parantaminen välillä Huutijärvi - Laitikkala, Kangasala ja Pälkäne 

Liikennevirasto on 13.9.2017 hyväksynyt päätöksellään LIVI/73/04.01.01/2017 tiesuunnitelman ”Valtatien 12 parantaminen välillä Huutijärvi - Laitikkala, Kangasala ja Pälkäne”. 

Päätös ja sen perusteina olevat asiakirjat valitusosoituksineen ovat jäljennöksinä nähtävinä 30 päivää 22.11. - 22.12.2017 välisen ajan Kangasalan kunnan teknisessä keskuksessa, os. Urheilutie 13 (maantielaki 103§). 

Lisätietoja suunnitelmasta antaa Pirkanmaan elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskuksessa projektipäällikkö Heikki Koski, puh 0295 036 251.

22.11.2017 

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus