Pirkanmaan uudistusvalmistelu jatkuu valtakunnallisia linjauksia odotellessa

4.6.2018

Pirkanmaan maakunta- ja sote-uudistus
TIEDOTE 4.6.2018

Pirkanmaan uudistusvalmistelu jatkuu valtakunnallisia linjauksia odotellessa

Pirkanmaan maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelu jatkuu entiseen tapaan toistaiseksi. Lähiviikkoina on odotettavissa, millaisia peruslinjauksia valtion taholta on tulossa ja miten ne vaikuttavat myös Pirkanmaan valmisteluun.

Poliittinen ohjausryhmä keskusteli ajankohtaisesta tilanteesta ja kävi läpi useita muutosorganisaation valmistelemia kokonaisuuksia. Sekä päätöksentekijät että muutosjohto odottavat valtion linjauksia omien ratkaisujensa tueksi. Valmistelua on linjattu myös torstaina 31.5. kokoontuneessa johtoryhmässä. Pirkanmaalla työ on edennyt muihin maakuntiin verraten etunojassa.

Maakunnan toiminnan ja talouden suunnitteluprosessin luonnos hyväksyttiin jatkovalmistelun pohjaksi. Palvelujen järjestämissuunnitelma sisällytetään maakunnan talousarvioon. Maakunnan koetalousarvion laadinnassa saadaan käsitystä muun muassa siitä, kuinka rahoitus maakunnassa riittää, mikä on sopeuttamistarpeen sekä muutoskustannusten suuruus. Koetalousarviolla tähdätään taloudelliseen tasapainoon koko maakuntakonsernin osalta.  Valtiovarainministeriö edellyttää koetalousarvion tekemistä osana maakuntatalouden simulointia.

Alustavia linjauksia tehtiin Monetra-tukipalveluyhtiöiltä ostettavista talous- ja henkilöstöhallinnon palveluista. Palveluiden sisällöt ja vastuunjako tarkentuvat valmistelun edetessä.

Uudelle maakunnalle valmistellaan parhaillaan modernia ja joustavaa hallintosääntöä. Se tulee olemaan yksi tärkeimmistä uuden maakuntavaltuuston päätettävistä asioista, jotta maakuntaorganisaation työ saadaan käynnistymään. Hallintosääntö ohjaa maakunnan omaa toimintaa, maakuntahallintoa ja liikelaitoksia sekä mahdollisia taseyksiköitä. Valmistelua jatketaan ja sen kuluessa huomioidaan myös poliittinen ohjaus.

Sopimusten siirto tulevaan maakuntaan on käynnissä. Aikatauluna on ollut tehdä siirto kesäkuun loppuun mennessä. Tällä hetkellä on siirretty 818 sopimusta, joka on noin 40-45 % muiden kuntien kuin Tampereen sopimuksista. Tampereen kaupungin ja PSHP:n osalta työ tehdään massasiirtona.

Maakuntahallinnon organisoimista on niin ikään valmisteltu siten, että maakunnan järjestäjäpuolella olisi kaksi tehtäväaluetta (sosiaali- ja terveyspalvelut sekä alueen kehittäminen ja kokonaisturvallisuus). Työtä jatketaan tehtäväalueiden yhteistyöhön pohjautuvan, keskitettyjen konsernipalvelujen ja matalan hierarkian mallin pohjalta.

Valtion tekemät peruslinjaukset vaikuttavat myös tuleviin rekrytointeihin. Ajatuksena on ollut valmistella suunnitelma uuden maakunnan käynnistämiseksi. Henkilöstösuunnitelman hyväksyy maakuntauudistuksen johtoryhmä, poliittinen ohjausryhmä tai väliaikainen toimielin. Tulevien rekrytointien tilanne katsotaan uudelleen syksyllä, kun aikataulut ja uudistuksen jatko varmistuvat.

Pirkanmaa2019 on hakemassa Keva:n vuoden 2018 kehittämisrahasta 50 000 euron rahoitusta kahden vuoden muutosjohtamisvalmennukseen. Kolmelle vuodelle (2018-2020) jakautuvan hankkeen omarahoitusosuus (50 000 €) katetaan maakuntauudistuksen rahoituksesta.

Pirkanmaan maakunnan osallisuusohjelman laatiminen aloitetaan syksyllä 2018. Osallistumisen päämenetelmiä jatkossa ovat erilaiset digitaaliset menetelmät (avoin moderoitu digiverkosto), vuorovaikutteiset eri tavoin toteutetut tilaisuudet, asiakasraadit kehittämään palveluita, erilaiset fokusryhmät sekä yhteistyöryhmät.

Maakunnan alueellisen hyvinvointikertomuksen valmistelu aloitetaan yhteistyössä kuntien, Pirkanmaan sairaanhoitopiirin, ELY-keskuksen ja TE-toimiston sekä Terveyden edistämisen neuvottelukunnan kanssa. Hyvinvointikertomustyössä huomioidaan maakunnan monialaisuus sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen indikaattorit laaja-alaisesti. Sote-muutosjohtaja valtuutetaan koordinoimaan ja nimeämään tarvittava valmisteleva työryhmä yhteistyöorganisaatioiden esityksestä.

Maakunnallisen apuvälinekeskuksen palvelumallia ja toimintakäytäntöjä valmistellaan siten, että toiminta voisi alkaa vaiheittain 2019.

Pirkanmaan maakuntavalmistelun edustajaksi Maakuntien Tilakeskuksen projektiryhmään nimettiin rakentamispäällikkö Matias Seine Pirkanmaan sairaanhoitopiiristä ja asiakasneuvottelukuntaan projektipäällikkö Sisko Hiltunen Pirkanmaa2019-hankkeesta.

Sekä johtoryhmä että poliittinen ohjausryhmä hyväksyivät syksyn 2018 kokousajankohdat - toimijana on joko VATE tai johtoryhmä sekä poliittinen ohjausryhmä. Johtoryhmä/väliaikainen toimielin sekä puheenjohtajisto kokoontuvat kahdesti kuussa perjantaisin, poliittinen ohjausryhmä kerran kuussa maanantaina. Lisäksi pidetään iltakouluja noin kahdesti kuussa keskiviikkoisin.