Valtuusto 12.3.: kaava-asioita ja aloitteita

14.3.2018

Kangasalan valtuuston kokous 12.3. painottui kaava-asioiden käsittelyyn ja valtuustoaloitteisiin.

Kaavoituskatsaus 2018

Kangasalan kaupungin vuosittaisessa kaavoituskatsauksessa esitellään vireillä olevat yleis-, asema- ja rantakaavat, eräitä liikennehankkeita ja kerrotaan maakuntakaavan ja kaupunkiseudun suunnittelusta. Valtuusto merkitsi tiedoksi elinvoimalautakunnan hyväksymän kaavoituskatsauksen 2018.

Kangasalan kaupungin vuoden 2018 kaavoituskatsaukseen voi tutustua kaupungin verkkosivuilla:
Kaavoituskatsaus 2018

Muutoksia asemakaavoihin

Valtuusto hyväksyi asemakaavan muutoksen Aseman korttelissa 5125 ja siihen liittyvällä virkistysalueella, kaava 800 ja Nattarin korttelissa 1037 (Vatialan koulu), kaava 780.

Valtuustoaloitteet 

Vaellusreittien laajentaminen ja parantaminen Kangasalla

Valtuutettu Iikka Nikkinen (vas.) ja 8 muuta valtuutettua tekivät syksyllä 2017 valtuustoaloitteen vaellusreittien laajentamisesta ja parantamisesta Kangasalla.

Aloitteen pohjalta tehdyssä selvityksessä todetaan muun muassa, että ulkoilu- ja luontoliikuntamahdollisuuksien parantaminen ja turvaaminen on tärkeä tekijä kaupungin elinvoimaisuuden ja houkuttelevuuden kannalta ja Kangasalan nimenomainen vahvuus. Ulkoilu- ja retkeilyreittiverkoston kehittämisessä keskeisiä tavoitteita ovat verkoston jatkuvuus, reittien saavutettavuus ja tunnettuus, Kangasalan ulkoilu- ja retkeilyreitit ovat osa Tampereen seudun reitistökokonaisuutta, joka palvelee niin kaupunkiseudun asukkaita kuin koti- ja ulkomaan matkailijoita.

Elinvoimalautakunta päätti selvityksen pohjalta, että Kaarinanpolun vaellusreitille laaditaan hoito- ja käyttösuunnitelma. Valtuusto merkitsi selvityksen tiedoksi.

Kangasalan kaupunginsairaalan päivystyksen aukioloaikojen laajentaminen

Kokoomuksen, sosialidemokraattien ja vasemmistoliiton valtuustoryhmät sekä 14 muuta valtuutettua tekivät aloitteen Kangasalan kaupungin sairaalan aukioloaikojen laajentamisesta. Aloitteessa esitetään, että kiireellinen apu (6-8 h) perjantai-iltoina sekä päiväaikaan viikonloppuina palautettaisiin Kangasalan kaupunginsairaalaan.

Elintarvikehankintakriteerit

Valtuutettu Hannu Karppila, vasemmistoliiton valtuustoryhmä ja 20 muuta valtuutettua tekivät aloitteen, jossa esitetään, että Kangasalan kaupungin ruoka- ja tai hankintastrategiassa otetaan käyttöön elintarvikehankintakriteerit.

Varhaiskasvatuksen ryhmäkokojen pienentäminen

Kangasalan vihreä valtuustoryhmä ja sosialidemokraattinen valtuustoryhmä ja 10 muuta valtuutettua tekivät valtuustoaloitteen varhaiskasvatuksen ryhmäkokojen pienentämisestä.

Aloitteet merkittiin pöytäkirjaan ja lähetettiin kaupunginhallituksen valmisteltaviksi.