Yleisötilaisuus Valtatie 12:ta koskevista yleissuunnitelma- ja tiesuunnitelmaluonnoksista 24.1.

12.1.2018

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus laatii yleissuunnitelmaa valtatie 12 Alasjärvi–Huutijärvi tieosuudelle. Lisäksi ELY-keskus laatii tiesuunnitelmaa valtatie 12:lle Lamminrahkan eritasoliittymästä. Eritasoliittymä sijaitsee Kangasalla Tampereen ja Kangasalan kaupunkien rajan välittömässä läheisyydessä.

Yleissuunnitelma- ja tiesuunnitelmaluonnoksia esitellään yleisötilaisuudessa keskiviikkona 24.1.2018 klo 17.00–19.00 Kangasalan lukion auditoriossa, osoitteessa Finnentie 42, 36200 Kangasala.

Tilaisuuteen ovat tervetulleita kaikki alueen maanomistajat ja asukkaat, muut tienkäyttäjät tai muuten hankkeesta kiinnostuneet (maantielaki 27§ ja maantieasetus 3§).

Tilaisuudessa ovat paikalla Pirkanmaan ELY-keskuksen ja Kangasalan kaupungin edustajat sekä hankkeiden suunnittelijat kertomassa hankkeen taustoista ja ratkaisuista. Yleisöllä on mahdollisuus kysyä ja keskustella hankkeista ja vaikuttaa esitettäviin ratkaisuihin.