Hyvinvointia ja iloa ravitsemuksesta – Kangasalan ravitsemussuunnitelma 2017–2020

1.12.2017

Kangasalla on julkaistu kunnan ensimmäinen ravitsemussuunnitelma. Sen on laatinut moniammatillinen ravitsemustyöryhmä, joka suunnittelee ja vie käytäntöön hyvää ravitsemusta edistäviä toimintatapoja. Eri toimialojen esimiehet ja ammattilaiset ovat osallistuneet suunnitelman laatimiseen.

 

Ruoka on tärkeä osa päivittäistä vireyttä, toimintakykyä ja hyvinvointia. Ravinnolla ja monilla sairauksilla on kiistaton yhteys. Tutkimusnäytön mukaan ravitsemushoidolla voidaan ennaltaehkäistä lihavuutta, tyypin 2 diabetesta, kohonnutta verenpainetta, rasva-aineenvaihdunnan häiriöitä, vajaaravitsemusta ja muistisairauksia. Yhteiset toimet asukkaiden hyvän ravitsemuksen eteen tuovat hyvinvoinnin lisäksi myös kustannussäästöjä.

 

Ravitsemussuunnitelman tavoitteena on ohjata toimintaa sekä arvioida toiminnan vaikutuksia ja tuloksia. Suunnitelma laadittiin rinnakkain Kangasalan hyvinvointikertomuksen tavoitteiden kanssa. Sisällössä huomioitiin myös Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueellisen hyvinvointisuunnitelman 2017–2020 tavoitteita.

 

Kangasalan ravitsemussuunnitelman tavoitteet ovat ennakoivia ja hyvinvointia edistäviä. Haluamme, että Kangasalla on helppoa tehdä hyviä ruokavalintoja arjessa. Toivomme, että lapset ja nuoret kokevat ruokailoa ja oppivat monipuolisen ruokailun taidon. Toimimme niin, että asukkaat osaavat tehdä hyviä ruokavalintoja ja yhdessä syömistä arvostetaan. Turvaamme terveyttä ja toimintakykyä hyvän ravitsemuksen avulla läpi elämän.

 

Suunnitelmaan on kirjattu elämänkaarimallin mukaisesti konkreettisia toimialakohtaisia toimenpiteitä. Ikäryhmittäin esitellään lapset ja nuoret, työikäiset ja ikääntyneet. Monet tavoitteista jatkavat ja täydentävät jo tähän asti tehtyä työtä. Tavoitteena on, että Kangasalan ravitsemussuunnitelma 2017–2020 on käytännön työkalu ravitsemusasioiden edistämiseen niin ammattilaisten kuin kuntalaistenkin keskuudessa.
 

Ravitsemussuunnitelma