Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen viikko Pirkanmaalla

6.11.2017

Pirkanmaan kolmatta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen viikkoa (TED-viikko) vietetään 6.11. – 10.11.2017. Tavoitteena on tehdä näkyväksi yhteisen teeman kautta hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä päivittäisissä valinnoissa. 

TED-viikon teemat näkyvät Pirkanmaan kunnissa ja Taysin sairaaloissa. Tämän vuoden teemat ovat valtakunnallinen VESOTE-hanke – vaikuttavaa elintapaohjausta sosiaali- ja terveydenhuoltoon poikkihallinnollisesti ja Pirkanmaan alueellinen kulttuurihyvinvointisuunnitelma.  Lisäksi Taysin sairaaloissa näkyy osallistuminen valtakunnallisiin porraspäiviin (www.porraspaivat.fi ).

VESOTE on sosiaali- ja terveysministeriön rahoittama hallituksen kärkihanke, joka vahvistaa ja kehittää sosiaali- ja terveydenhuollossa vaikuttavaa ja tavoitteellista elintapaohjausta. Pirkanmaalla hankkeeseen pääsevät osallistumaan kaikki kunnat ja erikoissairaanhoito. Hankkeen kehittämistoimet painottavat liikkumista, ravitsemusta ja unta. Lopullisena hankkeen päämääränä on, että suomalaiset lisäävät liikkumista, vähentävät istumista, syövät monipuolisesti ja terveellisesti sekä nukkuvat paremmin. Hankkeen monipuoliset toimenpiteet toteutuvat useilla eri tasoilla samanaikaisesti. Vaikuttavista ja laadukkaista elintapaohjauksen kehittämistoimenpiteistä muodostuu maakunnallinen virtuaalinen elintapaohjauksen poliklinikka, jossa on ammattilaisille mm. elintapaneuvonnan työkaluja ja menetelmiä. Poliklinikalle luodaan elintapaohjauksen palvelutarjotin, joka auttaa ammattilaista ohjaamaan asiakasta alueen elintapaohjauksen poluille.

Kunnissa tuodaan VESOTE-hanketta esille värikkäin julistein.

Toinen TED-viikon yhteinen teema on Pirkanmaan alueellisen kulttuurihyvinvointisuunnitelman toimeenpanon käynnistäminen pilotoimalla suunnitelmassa esitettyä kulttuurihyvinvointisuositusta. Kulttuurihyvinvointisuosituksen tavoite on, että kaikilla olisi mahdollisuus nauttia 100 minuuttia kulttuuria ja hyvinvointia viikossa. Tuo 100 minuuttia on 1 % viikon ajasta. Kulttuurihyvinvointisuosituksen sisältö voi koostua sekä taiteesta nauttimisesta kokijana että osallistumisesta taide- ja kulttuuritoimintaan tekijänä.

Pirkanmaan TED-viikon aikana järjestetään molemmista tapahtumista myös ammattilaisille kohdennetut seminaarit. Taiteen edistämiskeskus ja Pirkanmaan sairaanhoitopiiri järjestävät yhdessä 7.11.2017 SOTEKU-seminaarin. VESOTE-Pirkanmaa-hanke järjestää 8.11.2017 yhdessä PSHP:n Osaamiskeskuksen kanssa Elintapaohjauksen uudet tuulet – seminaarin, jossa käsitellään etenkin hankkeeseen liittyviä digitalisaation aiheita.
 

Lisätietoja:

Maija Mäkinen
Hyvinvointikoordinaattori
maija.makinen@kangasala.fi
p. 050 3847653