Lamminrahkan uuden eritasoliittymän ympäristössä asemakaavat tekeillä

11.10.2017

Sisääntulo Lahdentieltä

Kangasalla Lamminrahkan eteläosassa, Lahdentien alueella ja sen eteläpuolisella Lemetyn alueella tehdään parhaillaan asemakaavasuunnittelua. Pirkanmaan ELY-keskuksen toimesta on alkanut uuden eritasoliittymän tiesuunnittelu. Lemetyn asemakaavan aloitusvaiheesta ja Lamminrahkan suunnittelutilanteesta järjestetään keskustelutilaisuus 12.10.2017 klo 18 Pitkäjärven koululla. Kaavaluonnokset tulevat nähtäville vuoden 2018 alussa.

Lemetty-Lahdentien asemakaava on tullut vireille

Suunnittelualue sijaitsee Tampereen rajan tuntumassa Lahdentien ja rautatien välissä.Asemakaavan lähtökohtana on Vatialan osayleiskaava vuodelta 2014, jonka pohjalta alueelle tavoitellaan keskitehokasta asutusta, Lahdentien varteen työpaikkarakentamista sekä varataan uusi katuyhteys Vatialasta Lahdentien eritasoliittymän kautta Lamminrahkaan. Asemakaavaluonnokset on tarkoitus saada nähtäville tammikuussa 2018.

Lamminrahkan uuden eritasoliittymän tiesuunnittelu on alkanut. Pirkanmaan ELY-keskus rakennuttaa hankkeen, Kangasala ja Tampere toteuttavat liittymän puoliksi. Eritasoliittymän tiesuunnittelusta järjestetään erikseen oma yleisötilaisuus joulukuussa 2017.

Lamminrahkan asemakaavassa tontteja asunnoille, yrityksille ja koulukeskukselle

Ojala-Lamminrahkan alue on yksi Tampereen seudun merkittävimmistä uusista asuin- ja työpaikka-alueista. Kangasala ja Tampere päivittivät keväällä alueiden toteutusta koskevan toimeenpanosuunnitelman, jossa sovittiin kuntien tärkeimmistä yhteishankkeista. Yhteisestä pääkadusta, Mossin puistokadusta, on valmistunut yleissuunnitelma.

Lamminrahkan eteläosan asemakaavasuunnittelu (nro 785) on käynnissä. Asemakaavoituksen pohjaksi valmistui kesällä 2017 laaja hankesuunnitelma, sisältäen linjaukset kokoojakaduille, viheraluesuunnitelman ja paikat hulevesien hallinnalle. Vesihuoltosuunnittelua tarkennetaan kaavatyön edetessä. Asemakaavaluonnos tulee nähtäville vuoden 2018 alussa, kaava toteutuu vaiheittain.

-  Ojala, Lamminrahka ja Lemetty muodostavat Tampereen ja Kangasalan rajalle merkittävän asuin- ja yritysaluekokonaisuuden. Lamminrahkan eritasoliittymästä muodostuu Kangasalan portti valtatiellä kulkijoille, ja uudet työpaikkakorttelit sijoittuvat näkyvälle paikalle Lahdentien varteen, kunnanjohtaja Oskari Auvinen korostaa.

Lisätietoja antavat
Lemetty-Lahdentien asemakaava: Leena Roppola, suunnitteluarkkitehti, p. 044 486 0413, leena.roppola(at)kangasala.fi

Lamminrahka: Susanna Virjo, projektipäällikkö, p. 040 133 6773, susanna.virjo(at)kangasala.fi

Lisätietoja alueiden suunnittelusta ja rakentamisesta:
Lemetyn ja Lamminrahkan asemakaavat: http://www.kangasala.fi/asuminen_ja_ymparisto/tontit_ja_kaavoitus/kaavoitus/nahtavilla-ja-vireilla-olevia-as/

Lamminrahka: http://www.lamminrahka.fi/