Valtuusto hyväksyi keskustan asemakaavamuutoksen

12.9.2017

Keskusta-alueen asemakaavan muuttaminen Kuohunlahden kortteleiden osalta hyväksyttiin valtuuston kokouksessa 11.9. usean vuoden vireilläolon jälkeen. Linja-autoaseman korttelin asemakaavaehdotus hyväksyttiin valtuustossa keväällä 2016.

Alueesta laaditun suunnitelman mukaan pääosa linja-autoaseman ja uimahallin kortteleiden vanhasta liikerakennuskannasta puretaan ja korvataan uusilla 6–10-kerroksisilla asuin- ja liikerakennuksilla. Asemakaava mahdollistaa myös torin alueen kehittämisen osana keskusta-alueen uudistamiskokonaisuutta.

– Kangasalan keskustan uudistaminen pääsee nyt kunnolla vauhtiin pitkän odottamisen jälkeen, totesi kunnanjohtaja Oskari Auvinen.

Linja-autoaseman uudistaminen, torin uudistaminen, uimahallin laajentaminen, hotelli, pysäköintihalli, Auvinen luetteli käynnistymässä olevia uudistus- ja kehityshankkeita. Samalla Auvinen painotti, että parhaillaan selvitetään, miten eri rakennushankkeet ovat parhaiten yhteensovitettavissa ja koordinoitavissa, jotta rakentamisen aikaiset pysäköinti- ym. ongelmat saadaan ennakoitua ja ratkaistua.
 

Kuntakonsernin talouden puolivuotisseuranta

Valtuusto sai tiedoksi puolivuotisseurantaraportin keskeisten konserniyhtiöiden taloudesta ja toiminnasta vuoden ensimmäiseltä vuosipuoliskolta.

Talousjohtaja Seppo Saarinen kertoi, että konsernilla menee kokonaisuutena hyvin. Saarisen mukaan konserniyhtiöt ovat pääosin saavuttamassa niille asetetut tavoitteet.

- Kuntakonsernissa on lähivuosina tulossa isoja investointeja, joihin varaudutaan. Myös velkaantuminen on hidastunut viime vuosina, Saarinen esitti poimintoja keskeisistä tekijöistä taloustilanteessa.


Sosiaali- ja terveyslautakunnan varapuheenjohtajaksi Kirsi Saarinen

Valtuusto nimesi sosiaali- ja terveyslautakunnan varapuheenjohtajaksi Kirsi Saarisen Pälkäneen kunnanvaltuuston esityksen mukaisesti.
 

Kangasala merkitsi Kuntien Tiera Oy:n osakkeita

Kuntien Tiera Oy on kuntatoimijoiden omistama osakeyhtiö, joka kehittää kuntasektorin  ICT-palveluita verkostomaisesti yhteistyössä kuntien sekä muiden julkisten ja kaupallisten toimijiden kanssa. Palvelu toteutetaan kuntatoimijoille kilpailutettujen palveluntuottajien avulla omistaja-asiakkaiden ostovoimaa hyödyntäen. Kuntatoimijat voivat hankkia Tieran palveluita vain, mikäli ovat Tieran omistajia.

Kangasalan kunta merkitsi Kuntien Tiera Oy:n osakkeita Tampereen seudun tietohallinnon seudullisen johtoryhmän esityksen pohjalta 6 238 euron arvosta.


Valtuustoaloite vaellusreittien laajentamisesta ja parantamisesta

Valtuutettu Iikka Nikkinen ja 8 muuta valtuutettua tekivät aloitteen, jossa esitetään, että Kangasalan kunta ehostaisi ja parantaisi Kaarinanpolun reittiä ja tutkisi uusien yöpymis- ja telttapaikkojen rakentamisen mahdollisuuksia Kaarinanpolun varrella.