Vuoden 2018 valtion tuet erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi

4.9.2017

Erityisryhmien investointiavustushakemukset ja saman hankkeen korkotukilainahakemukset on jätettävä 22.9.2017 klo15.00 mennessä

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARAn) investointiavustuksia erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi voidaan myöntää korkotukilainoitettaville vuokrataloille tai -asunnoille. 

Erityisryhmiksi luetaan esim. asunnottomat, opiskelijat, mielenterveys- ja päihdeongelmaiset, vammaiset henkilöt, muistisairaat ja huonokuntoiset vanhukset. Avustuksen ja korkotukilainan saajana voi olla kunta, muu julkisyhteisö tai ARAn nimeämä yleishyödyllinen yhteisö.
 
Erityisryhmien investointiavustushakemukset ja saman hankkeen korkotukilainahakemukset on jätettävä 22.9.2017 klo15.00 mennessä Kangasalan kunnan tekniseen keskukseen/Asuntoasiat, Urheilutie 13 tai postissa osoitteella: Kangasalan kunta/Asuntoasiat, PL 50, 36201 Kangasala

Muiden kuin erityisryhmien vuokra-asuntojen, vuokratalojen ja asumisoikeustalojen korkotukilainahakemuksia sekä vuokratalojen takauslainahakemuksia voidaan jättää Kangasalan kunnan tekniseen keskukseen/Asuntoasiat ilman erityistä hakuaikaa.

Lisätietoja ja lomakkeita saa Kangasalan kunnalta puh. 040 133 6789 sekä ARA:n verkkosivulta www.ara.fi kohdasta Rahoitus/Avustukset/Erityisryhmien investointiavustus.

Kangasalla 4.9.2017

KANGASALAN KUNNAN ELINVOIMALAUTAKUNTA

Liitteet